IKT műhely - Internetről általában

Vélemények a Nemzeti Digitális Közműről - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésVélemények a Nemzeti Digitális Közműről

Tovább folynak a Nemzeti Digitális Közművel kapcsolatos viták, egyeztetések és vizsgálatok. Az utóbbiak között mindenképpen figyelmet érdemel a Szonda Ipsos kutatása.

Ez többek között megállapította, hogy a  magyarországi cégek négyötöde szerint fontos, hogy a digitális közmű a következő néhány évben elérje a kistelepüléseket.

A 661 vállalatvezető és vállalati döntéshozó online megkérdezésével 2009. április végén folyó kutatás szerint az internet ma már ugyanúgy közműnek számít, mint az áram, a gáz, a telefon vagy az ivóvíz szolgáltatás. A kutatásban részt vett cégek egytizede számára pedig az internet megléte kritikus fontosságú.  Ha ugyanis nem működik a világháló, akkor a nem tudják biztosítani a saját működésüket, leáll a termelés.

Jelenleg hazánkban a lakosság mintegy 30 %-a él megközelítőleg 2300 olyan kis- és közepes méretű településen amit korlátozottan, vagy egyáltalán nem ér el a nagy sebességű internetet biztosító optikai hálózat. Az ezeknek a településeknek az internetes hálózatra kötését célzó digitális közmű program fogadtatása a cégvezetők és céges döntéshozók körében széleskörű támogatást élvez. Közel 90%-uk szerint néhány éven belül meg kell valósítani a programot, aminek kivitelezése elsősorban állami (48%-uk szerint), európai uniós (12,4%-uk szerint) vagy önkormányzati (10,7%-uk szerint) feladat, de közel egynegyedük szerint elsősorban a cégeknek kellene oroszlánrészt vállalni az új közmű kiépítésében.

A minden településen elérhető gyors, szélessávú internet ötlete különösen a mikrovállalkozások körében élvez magas támogatást. Ezeknek a cégeknek több mint egyötöde nagyon valószínűnek tartja, hogy elgondolkodna a telephelye áthelyezésén vagy új telephely indításán, ha az internet elérhető volna a ma még nem behuzalozott településeken, egyhatoduk remél piacbővülést a lépéstől, és minden tizedik távmunkások foglalkoztatását is elképzelhetőnek tartja az újonnan internetre csatlakozott településekről.

A cégek szerint az internet közepes hatással bír a saját versenyképességükre és növekedésükre, de az ország számára ennél erősebb hatással van és a kereslet mértékét is befolyásolja. A cégek életében az elmúlt években gyökeresen átalakította az információszerzést, a banki- és pénzügyeket, valamint a kapcsolattartást és külső kommunikációt.

Pintér Róbert prezentációja a Szonda Ipsos felméréséről
Mi a Nemzeti Digitális Közmű és hol tartunk ma? - Baja Ferenc előadása.

A cikk teljes terjedelemben itt olvasható wififalu.blog.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: