Szoftverek - Multimédiás oktató rendszerek

Esettanulmány: XClass multimédiás oktatórendszer a Constantinum Katolikus Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésEsettanulmány: XClass multimédiás oktatórendszer a Constantinum Katolikus Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában

Az intézmény összetett,  önálló gazdálkodású intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium és sportcentrum alkotják; ECDL vizsgaközpont és a Szegedi Tudományegyetem kihelyezett intézményeként felsőfokú szakképzést is nyújt. Benedek Margittal beszélgetünk.

IOT.hu: Bemutatná röviden az iskolát?

Benedek Margit (BM): A Constantinum Intézmény fenntartója a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata. Az iskola és maga a főépület 200 éves múltra tekint vissza. 2009. január elején került átadásra a sportcsarnokunk, amelyben tanuszoda is található. Jelenlegi tanulói létszám: 500. Az iskola összetett önálló gazdálkodású intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium és sportcentrum alkotják; ECDL vizsgaközpont és a Szegedi Tudományegyetem kihelyezett intézményeként felsőfokú szakképzést is nyújt. Saját konyhával is rendelkezünk.

IOT.hu: Milyen problémára kerestek megoldást? Miért az XClassra esett a választás?

BM: 

 • elavulttá vált a már meglévő nyelvi labor
 • a csökkenő gyereklétszám miatt a tanulói csoportok egyre heterogénebbé váltak/válnak.
 • a modern tanítási módszerek alapja a gyerekközpontúság, a tanulók egyéni képességeinek minél jobban való figyelembevétele és a differenciálás új technológiát követelt.
 • a nyelvoktatás színvonalát emelni szerettük volna technikai szinten is

Olyan programot kerestünk, ami képes az előbb említett igények figyelembe vételére, de közben ellenőrizhetővé teszi a tanulók munkáját. Az XCLASS jó helyen volt éppen a megfelelő időben, amikor nekiláttunk a keresésnek/tervezésnek.

IOT.hu: Miből valósult meg a beszerzés?

BM:  Intézményi költségvetési keret – új beruházási (c) részéből

IOT.hu: Milyen nehézségek merültek fel a rendszer bevezetése során humán oldalról?

BM  Képzéseket kellett tartani a rendszer használatáról, folyamatos gyakorlásra lenne szükség (időhiány)
Együttműködési készség a gyakorlás/tanulás során

IOT.hu: Hogyan viszonyultak a diákok a rendszer használatához?

BM:  A diákok pozitívan fogadták, sokkal aktívabban vesznek részt az órákon.

IOT.hu: Miben könnyítette /nehezítette az oktatást a rendszer?

BM:  Könnyítette:

 • új módszereket lehet az órákon alkalmazni
 • önálló tanulói munkára sokkal nagyobb lehetőség van
 • könnyebb a csoportok kialakítása
 • interneten keresztül „végtelen” mennyiségű anyag, információ érhető el. 

Hátrány:

 • mindig kell lennie egy „hagyományos B-tervnek” ha az internettel vagy a rendszerrel bármiféle gond adódna. Többnyire az XCLASS-tól független problémák.
 • több csoport – hosszabb felkészülési idő a tanárnak, ha mindent pontosan elő akar készíteni.
IOT.hu: Mit tart a rendszer legnagyobb gyakorlati előnyének? Milyen hiányosságokat vélt felfedezni?

BM:   Előny:

 • szélesebb lehetőség differenciált oktatásra
 • akár egyénre szabott munkatempó is elérhető minden egyes diáknál
 • csoportmunka megkönnyítésére

Hiányosság:

 • a különböző funkciók nem használhatók egyszerre, bizonyos funkciók összekapcsolására szükség lenne.
 • lassú a rendszer
IOT.hu: Mely tárgyak esetében használják leggyakrabban? Miért?

BM: Idegen nyelvek tanításakor: a volt nyelvi labor került átalakításra, ami a méreténél fogva nem alkalmas nagyobb létszámú osztályok befogadására. Néhány órában matematika órák megtartására, kompetencia órákon A terem kihasználtsága közel 100%-os

IOT.hu: Az tanórák időkeretének hány százalékában oktatnak az XCLASS rendszer használatával?

BM:  Végzős évfolyamoknál heti 2 óra az érettségire választott idegen nyelvből, a másik nyelvből pedig heti 1 óra. A különböző óraszámok miatt ez kb. 20-40%-ot jelent. A többi gimnáziumi évfolyamon heti 1-1 óra.

IOT.hu: Milyen gyakran használják a teszt modult?

BM:  Szinte soha. Fő ok: időhiány. Nem ez volt a fő rendelési szempont.

IOT.hu: Mennyi időt vesz igénybe egy órára való felkészülés?

BM:  Kevesebbet, ha használható anyag van az interneten, és nem nekem kell teljesen előkészíteni.

De az internetes forrásokat meg kell találni, ki kell szűrni az alkalmasokat és meg kell szerkeszteni az anyagot. Megkönnyíti a differenciált oktatást, de a csoportok számának növekedésével nő a felkészülési idő.

IOT.hu: Milyen forrásokat használnak a tananyag megtervezésekor?

BM:  Internet, saját anyag, kiadók segédanyagai

IOT.hu: Tapasztalható –e - és ha igen, milyen- változás a diákok tudásszintjét illetően az XCLASS használatának hatására?

BM:  informatikai kompetenciájuk fejlődik, szövegértés fejlődése

otthonról is tudják használni a segédanyagokat, mert elérhető és tudják hol kell keresni: az internethasználatot pozitív irányba motiválja

kompetencia alapú oktatáshoz nagyon előnyös

on-line nyelvi versenyeken tudunk részt venni, sokkal szívesebben foglalkoznak nyelvi témájú anyagokkal

Xclas A kreatív tanársegéd - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Olvasson többet itt az XClass multimédiás oktatórendszerről itt xclass.hu
 Az I. Országos XClass Találkozó videója

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: