Közösség - Intézmények

Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése IKT eszközökkel Bemutatjuk a kaposvári SNI IKT Műhelyt Miért hoz létre a sajátos nevelési igényű tanulók IKT eszközökkel való  fejlesztésére SNI IKT műhelyt egy nevelői munkaközösség?
 
Mi folyik az IKT fejlesztőműhelyben, miért fejlesztenek SNI digitális tananyagokat, módszertani segédleteket, jó gyakorlatokat saját maguk?  Szabó János (Sz.J.), a kaposvári SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó oktatás-informatikusa beszél a motivációkról és a mindennapi munkáról az IOT.hu-nak...


IOT.hu: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában milyen szerepe lehet az IKT-val támogatott tanításnak?

SZ. J.: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában régóta hangsúlyos szerepet játszik az IKT. A gyógypedagógusok már régen felismerték, hogy milyen lehetőségeket rejt a számítógép oktatásba történő bevonása.
 
Annak idején még nem álltak rendelkezésre a maihoz hasonló korszerű hardver eszközök, tananyagfejlesztő szoftverek és vetítéstechnika, a számítástechnika oktatása pedig csak szakköri szinten működött. Ennek ellenére már saját fejlesztésű gyakorló anyagokat, tesztfeladatokat, szimulációkat tudtunk prezentálni, néha sziszifuszi munkával. Ezeket a tananyagokat az osztályokba elhelyezett egy-egy gépen, egyéni, differenciált és csoportmunkában lehetett alkalmazni, később aztán - amikor már volt - a számítógépteremben is.
 
Bizonyított, hogy az oktatás hatékonyságát növeli, ha az információ több kommunikációs csatornán áramlik. Különösen igaz ez a sajátos nevelési igényű gyermekek, és ezen belül is az érzékszervi fogyatékkal élők esetében, ahol valamelyik kommunikációs csatorna csak részben, vagy egyáltalán nem funkcionál.Hallássérültek esetében az auditív úton érkező, többnyire hiányos információ hatékonyan kiegészíthető, helyettesíthető az IKT nyújtotta vizuális lehetőségekkel.
 

IOT.hu: Véleménye szerint mitől függ az IKT-val támogatott oktatás eredményessége, hatékonysága, hasznossága?

 
Sz. J.: Intézményünk – SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó – többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, ahol a szerteágazó tevékenységi területek közül kiemelkedik a hallássérült és beszédfogyatékos tanulók oktatása. Egy oktatási intézményben az IKT-val támogatott oktatás színvonalát a hardveres, szoftveres és motivációs jellemzők határozzák meg.
 
Nálunk, az utóbbi évek pályázati lehetőségeinek köszönhetően, korszerű IKT eszközök, e-tananyagok és tananyagfejlesztő szoftverek kerültek beszerzésre. Ez jó hatással volt a pedagógusok motivációs szintjére is.
 
Az interaktív tábla és a tananyagfejlesztő szoftverek használatát belső képzéseken a számítástechnika tanár és az oktatási informatikus segítségével sajátították el az érdeklődő kollégák. Ezek a pedagógusok alkották a jelenleg is folyamatosan bővülő, spontán szerveződő IKT fejlesztő műhelyünk magját. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével újabb IKT tartalmú képzéseken vehettünk részt, amelyek hasznos módszertani ismereteket is közvetítettek.
 

IOT.hu: Van-e, és ha igen, miért van szükség saját digitális tartalmak készítésére?

 
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára nem mindig felelnek meg a kész, úgynevezett konzerv digitális tartalmak. Éppen ezért az IKT műhely tevékenységei között kiemelt szerepe van a tananyagfejlesztésnek. Ennek megfelelően, az intézményünkben alkalmazott digitális tananyagok nagyobb része saját készítésű.
 
A saját fejlesztésű tananyagoknak – amellett, hogy igény szerint, a gyermekek nyelvi szintjéhez igazíthatók – van még egy nagy előnyük a vásárolt konzervekkel szemben: az a pedagógus, aki hosszú órákat eltölt egy-egy digitális tananyag elkészítésével, biztosan használni is fogja. Az alkotás öröméről nem is beszélve.
 

IOT.hu: Hogyan valósítják meg a mindennapokban az SNI integrációt?

 
Intézményünk, amellett, hogy szegregált oktatást is folytat, elkötelezett az SNI integráció iránt. Pályázati tevékenység részeként SNI befogadó pedagógusokat tömörítő munkaközösséget működtet, melynek munkájában részt vállal IKT műhelyünk is.
 
IKT-val támogatott bemutató órákat tartunk, módszertani videókat készítünk, segítséget nyújtunk a digitális tananyagkészítésben, bemutatjuk ezek sérülés specifikus akadálymentesítési lehetőségeit. Felkészítjük kollégáinkat a TIOP pályázatból érkező SNI csomagok alkalmazására.
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres integrációja érdekében intézményünk szoros kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is. Hallássérült gyermekek szüleit tömörítő Szülőklubot, beszédfogyatékos és mozgásfogyatékos gyermekek szülei számára Szülősulit működtetünk.
 
Rendezvényeiken IKT műhelyünk bemutatókat tart szülőknek, gyermekeiknek, gyógypedagógusoknak, és befogadó pedagógusoknak, melyeken megismertetjük azokat az Internet nyújtotta lehetőségeket, web 2-es alkalmazásokat, ezek biztonságos használatát, amelyek az eredményes kapcsolattartást, kommunikációt szolgálják. Bemutatjuk a szülőknek azokat a szoftvereket, digitális tananyagokat, amelyeket ők is tudnak használni a gyermekükkel való otthoni foglalkozás során.
 

IOT.hu: Milyen tananyagkészítő, -fejlesztő eszközöket, programokat használnak?

Erre, és más kérdésekre a cikk második részében kapunk választ...
 
 
<<< Szóljon hozzá a cikkhez! Ha hasznosnak találja lájkolja, twittelje! Kollégái, ismerősei így könnyebben rátalálnak és szívesen olvassák ezt a cikket. <<< egy kattintást megér!
 

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: