Interaktív tanterem - 21. századi tanterem

Virtuális séta egy interaktív osztályteremben - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésVirtuális séta egy interaktív osztályteremben

A digitális kor digitális tantermi környezete egyszerre jelenti a korszerű digitális taneszközök és az ezeket alkalmazó korszerű módszertan egyidejű jelenlétét akár egy tanórán belül is.

Tegyünk egy sétát! Többrészes sorozatunkban áttekintjük a SMART interaktív tanterem koncepcióját és megoldásait...

Digitális osztályterem a digitiniknek

A 21.század osztályterme egyáltalán nem csak az interaktív tábláról szól. De nem is a szavazó rendszerről, a dokumentum kameráról, vagy... és sorolhatnánk a korszerű, digitális taneszközöket tovább.

Az új oktatástechnikai eszközök a különböző tanulási-tanítási formáinak, módszereinek egyidejű alkalmazási lehetőségét kínálják, miközben a hagyományos, frontális oktatási módszer mellett egyre több szerepet kap a kooperatív csoportmunka, a projektmódszer, illetve a differenciált és személyre szabott egyéni tanulás.

A SMART remek animációjának segítségével, - amit a hazai vezérképviselet, az LSK Hungária munkatársai magyarra fordítottak, - most betekintést nyerhetünk ezen módszertani megfontolások szerint "berendezett" tanulási környezetekbe, amit először csak madártávlatból tekintsük át, majd később részletesen is szemügyre vesszük az egyes összetevő elemeket is.

 Ahány ajtó, annyi módszer

Virtuális séta egy interaktív osztályteremben A virtuális sétánk során megjelenő ajtók különböző tanulási környezeteket szimbolizálnak.

Az első ajtó az interaktív tanulási forma megvalósítására berendezett osztályterembe vezet, ha a második ajtón lépünk be egy kiscsoportos tanulási környezetbe csöppenünk, míg a harmadik ajtó mögött a személyre szabott, egyéni tanulási módszer elősegítésére kialakított tanterembe vezet.

A termek mindegyikében olyan SMART eszközöket találunk, amelyek az adott tanulási módszert a leginkább támogatják. Az eszközre kattintva magyar nyelvű leírás és képgyűjtemény jelenik meg, illetve videofelvétel mutatja be az adott eszköz használatát.

 Virtuális séta egy interaktív osztályterembenInteraktív tanulási forma

Az interaktív tanulási forma egy olyan osztályteremi megoldás, ahol a tanóra során minden egyes tanulót foglalkoztat a tanár. Az interaktív, vizuális és hangzó anyagok hozzáadásával a tanár a tanulási lehetőségek széles spektrumát tudja nyújtani diákjainak, amelyet a sokoldalúan variálható, és a különböző osztálytermi körülményekhez könnyedén illeszthető a SMART eszközök jól támogatnak.

Kiscsoportos tanulási forma

Ebben a tanítási környezetben olyan hardver és szoftver eszközökre van szükség , melyek elősegítik a tanulók által vezetett csoportmunkát, a tanulói csoportok hatékony együttműködését: elmenthetik, másolhatják, manipulálhatják és megoszthatják munkáikat saját csoportjukkal, illetve más tanulói csoportokkal

Egyéni tanulási forma

Mobil, rugalmas, dinamikus környezetet kíván. A bemutatott SMART eszközök segítségével egy olyan tanulási környezet hozható létre, amely kiszolgálja a diákok egyéni tanuláshoz szükséges feltételeit, valamint támogatja a differenciált és/vagy a személyre szabott oktatást.

Ennyi  talán elég is bevezetőnek. Jöjjön, kezdjük meg virtuális sétánkat.

Virtuális séta egy interaktív osztályteremben

LSK Hungária - www.lsk.hu
Bővebb információ itt olvasható lsk.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: