Képzés - Módszertan

Az interaktív tábla használata Akkreditált képzés az Apáczai Kiadónál - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésAz interaktív tábla használata Akkreditált képzés az Apáczai Kiadónál

Az új kihívásoknak a pedagógusok is mindinkább meg kívánnak felelni.

A digitális eszközökkel való tanítás-tanulást kívánja a képzés elősegíteni úgy, hogy az interaktív tábla használatának módszertani lehetőségeit a pedagógusok is megismerjék, és taneszközként való alkalmazását rutinszerűen megtanulják.

Az interaktív tábla használata: Interaktív módszerek a pedagógusok és a tanulók kompetenciafejlesztésében

A program tartalmának ismertetése

Megismerkedjenek a tábla segítségével alkalmazható lehetőségekkel, olyan módszereket sajátítsanak el, amelyek megkönnyítik, és hatékonyabbá teszik a tanítványaik tanulási folyamatait az 1-8 évfolyamokon.

A továbbképzés során megismertetjük a résztvevőkkel, hogyan kapcsolhatják be a tanítványaikat a tanulásszervezésbe, hogyan vehetik igénybe a tanulók esetlegesen magasabb szintű technikai, informatikai tudását a tanítási-tanulási folyamatba, az óraszervezésébe.

A gyakorlaton a hangsúly

A továbbképzés döntő része gyakorlati tevékenységből áll, az elmélet minimális, csak a feladatok megoldásához szükséges tananyag hangzik el előadásként, de az is interaktív módon, mintegy megelőlegezve, hogyan lehet másképp tanulni, szemléltetve az interaktivitás előnyeit.

Az interaktív tábla használata Akkreditált képzés az Apáczai Kiadónál A képzés specialitása, hogy a tematikai egységeket követően mód és lehetőség lesz az egyéni gyakorlásra, ha a tanfolyami gyakorlás nem lenne elegendő (erre a kontakt órákon kívül kerülhet sor.). Ezzel kívánjuk biztosítani azt, hogy a csekélyebb informatikai ismerettel rendelkező pedagógusok be tudják hozni esetleges hátrányukat, és ne érje őket kudarc. Folyamatosan otthoni feladatot ad a tanfolyam vezetője a résztvevők számára, és ez által gyakorlási lehetőséget kíván biztosítani az iskolai „terepen” történő alkalmazásra, gyakorlásra, a tanultak kipróbálására, és a tapasztalatok átadására.

Írásbeli házi dolgozat

Írásbeli házi dolgozat készítése: 2 órából álló tanítási tervezet készítése, a hallgató által választott tantárgyból. A tervezet jelölje a fejlesztendő kompetenciaterületeket, együttműködésre épülő, differenciált módszereket alkalmazzon. A tanegység tervezése és megvalósítása során használja ki a táblaszoftver adta lehetőségeket, valamint építse be az internet használatát is.

Gyakorlati bemutató

15 perces interaktív órarészlet bemutatása, megvitatása, a csoport közös véleménye alapján az eredmények kiemelése, az esetlegesen előforduló hibák javítása.

Az értékelés szempontjai: a táblaszoftver és az internet rutinszerű alkalmazása, didaktikai megalapozottság.

A tanúsítvány kiadásának további feltétele az egyéni, páros és kiscsoportos munkákban való bekapcsolódás, az otthoni feladatok határidőre történő elvégzése, és a feladatok csoport előtti prezentációja. A továbbképzés óráin legalább a 90%-os megjelenés szintén feltétel.


Indítási és alapítási engedély száma

OKM-3/166/2008

Apáczai Kiadó - Interaktív digitális tananyagok www.apaczaii.hu
 A cikk teljes terjedelemben itt olvasható apaczai.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: