Interaktív Oktatástechnika - Vezércikkek

E-papír az osztályteremben – az Educatio pilot projektje - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésE-papír az osztályteremben – az Educatio pilot projektje

Az Educatio Kft. eLearning Igazgatósága a „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” program keretében e-papír pilot projektet és kutatást indít, amelynek célja az e-könyvolvasók kipróbálása a mindennapi oktatási gyakorlatban.

A pilot programról  Főző Attila László, az eLearning Igazgatóság IKT módszertani szakértője adott rövid összefoglalót...

TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” program

Az e-papír pilot projektre a TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” program keretében kerül sor. A pilot projekt és kutatás célja a nagyközönség számára is elérhető, elsősorban szöveges digitális információ megjelenítésére és kezelésére alkalmas, elektronikus könyv jellegű eszközök kipróbálása a mindennapi oktatási gyakorlatban.

A kutatás során elvégzett beválás-vizsgálat kitér majd pedagógiai, módszertani, tantárgyi, gazdasági, ergonómiai vonatkozásokra éppúgy, mint a megfelelő használhatósághoz szükséges technikai feltételek, alapkövetelmények megállapítására.
E-papír az osztályteremben – az Educatio pilot projektje

Piackutatás digitális tananyag szempontból is

A projekt keretében sor került az e-papír eszközök piacának elemzésére és az elektronikus könyv-olvasó eszközök jellemzőinek vizsgálatára a meglevő és beszerezhető digitális tananyagok tulajdonságainak figyelembe vételével. Az e-papír projekt lebonyolítását egy szakmai partner (konzorcium) végzi az Educatio Nonprofit Kft. e-learning szakértőivel együttműködésben.

A tesztelésre szánt e-papír eszközök beszerzését követően olyan digitális tartalmak – jellemzően digitalizált szövegek - beszerzése is megtörténik, melyek különösen alkalmasak arra, hogy a tanórai oktatásban könnyen és hatékonyan használhatók legyenek e-papír típusú eszközökön. Ehhez kapcsolódik a KFDT meglévő tartalmainak adaptációja, valamint a Sulinet Digitális Tudásbázist érintő fejlesztés, melynek során az e-papír eszközökön megjeleníthető tartalmak készíthetők, meglevő szöveges tananyagelemekből.

Tesztelés a második félévben

Az e-papír eszközök iskolai kipróbálása a 2009-2010-es tanév második félévében történik. A folyamat során szakmailag együttműködnek az iskolák, a lebonyolítást, valamint a kutatást végző partner, illetve az eLearning Igazgatóság munkatársai. A kutatás célja az e-papír eszközök iskolai beválás-vizsgálata a kiválasztott tanulócsoportokban, több korcsoportban, több tantárgy keretei között, valamint az e-papír eszközök pedagógiai alkalmazási lehetőségeinek feltárása.

A kutatás része az előkészítési fázisban való részvétel is, annak érdekében, hogy a pilot projekt lebonyolítása olyan módon történjen, hogy a kutatás eredményes legyen.

E-papír az osztályteremben – az Educatio pilot projektjeFontos szakmai kérdések


A kutatás eredményeként választ kaphatunk fontos szakmai kérdésekre:

 • Milyen feltételek (szakmai, emberi, pedagógiai) mellett alkalmazhatók sikeresen az e-papír eszközök?

 • Szakmai, használhatósági szempontokból milyen technikai és egyéb paraméterekkel és milyen funkciókkal kell(ene) rendelkeznie az oktatási célú e-papír eszközöknek? Milyen szinten tudják lefedni a hagyományos tankönyvek funkcióját, és milyen tulajdonságok hiányoznak?

 • Az oktatás mely területein alkalmazhatók eredményesen az e-papír eszközök és melyeken nem?

 • Milyen előnyei és hátrányai vannak az e-papír eszközöknek az iskolai oktatásban?

 • Milyen hozzáadott értéket képviselhetnek az e-papír eszközök a tanár módszertani-pedagógiai eszköztárában?

 • Milyen tevékenységekkel lehet feldolgozni a különböző tantárgyak szöveges tartalmait?

 • Mi jellemzi a projektben résztvevő tanulók olvasási szokásait, és hogyan változnak ezek a jellemzők az e-book használat hatására?

 • Változnak-e a projektben résztvevő tanulók tanulási szokásai (iskolai és otthoni) az e-book használat hatására?

 • Van-e hatása az e-book használatának a projektbe bevont tanulócsoportok tanulmányi eredményére?

 

Technikai kérdések


A szakmai, pedagógiai kérdések mellett a következő technikai kérdésekre is választ kell adnia a projektnek:

 • Egy vagy többfajta eszközt lehet használni a gyakorlatban? Vannak-e olyan elkülönülő funkcionalitás-csoportok, amelyeknek különböző funkcionalitású/árú termékek felelhetnek meg?

 • A szakmai szinten megállapított technikai paramétereket szabályozzák-e szabványok?  Milyen szabványokra vagy előírásokra lenne szükség a már létezők mellett?

 • Várhatóan milyen irányban fejlődik a technológia?  A szakmailag megállapított paramétereket ez előreláthatólag milyen időtávon belül érinti számottevően?

 • Mennyire felelnek meg ergonómiai szempontból a jelenleg elérhető e-papír eszközök?

 • Mennyire strapabíróak, ütésállóak ezek az eszközök? Alkalmasak-e arra, hogy hónapokig, évekig hordja ezeket egy-egy diák az iskolatáskájában?

Ez a kutatás, amennyiben ez szakmailag indokolt, előkészíti egy olyan minősítéscsomag elkészítését, amely meghatározza, hogy milyen e-book eszközöket lehet az oktatásban használni, milyen taneszközök és pedagógiai módszerek illeszkednek ehhez a technológiához. Ez a digitális tananyagok fejlesztői számára is fontos áttekintést, útmutatást ad majd.

E-papír az osztályteremben – az Educatio pilot projektje

Gazdaságossági elemzések

Az e-papír projektben készül egy részletes gazdasági elemzés is, mind a piaci résztvevők, mind a fogyasztók szempontjait tekintetbe véve, a következő szempontok alapján:

 • Jelent-e a digitális tankönyvek használata anyagi megtakarítást az állami költségvetés, illetve a családok számára? Milyen feltételek mellett és milyen távon?  Milyen pozitív és negatív mellékhatásai vannak a digitális tartalmak használatának?

 • Alkalmas-e ez a technológia a kis példányszámú kiadványok (pl.: nemzetiségi tankönyvek, régi kiadványok) kiváltására?

 • Megéri-e, illetve milyen feltételek között éri meg egy kiadónak e-book formában kiadni a tankönyveket?

További információk a projektről >>> educatio.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Események

Digitális tananyagok

Digitális, interaktív tananyagokdigitális tananyag 1x1

 


óvoda

általános iskola

... tovább >>>

közép- és szakiskola

... tovább >>>

tantárgy szerint

matematika | földrajz | biológia | fizika | magyar nyelvtan | magyar irodalom | angol | német | kémia | történelem | történelem |

 

 

digitális tananyag videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
Stiefel - A tudás forrása Balázs-Diák Kft. - Minden ami a színvonalas oktatáshoz kell
Műszaki Kiadó Apáczai Kiadó


Tananyag

IKT eszközök


interaktív tábla módszertan | interaktív tábla használata | interaktív tábla szoftver | interaktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

további témák

interaktív tábla módszertaninteraktív tábla használata | interaktív tábla szoftverinteraktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

 
interaktív tábla 1x1

interaktív tábla tipp és trükk

 

Interaktív tábla videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

 

 IKT műhely


ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt alapfokon

ikt haladóknak

 

IKT az osztályomban videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

flash programozás | jogtiszta képek | képszerkesztő programok | jogtiszta videók | hang konvertálás, kép konvertálás | puzzle készítése | webinárium online | képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés | flash programozás | jogtiszta képek |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt tippek kezdőknek

ikt trükkök haladóknak

 

ikt tipp & trükk videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

Microsoft Partners in Learning - ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

ms tisztaszoftver


 


 
 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Fizika: A láncreakció gyakorlati felhasználásának tanítása
 
Feladatunk, hogy a téma kapcsán, valamint a környezeti nevelőmunka során a tanulókat megfelelő információval lássuk el, és megfelelően tájékoztassuk őket az atomenergia hasznáról.
Tovább

ms tipp és trükk

 

ms ikt videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>

további témák

autocollage | onenote | office 2010 | word 2010 | excel 2010 | power point 2010 | live@edu | kodu | songsmith | phothostory | skydrive | movie maker | windows 7 | windows 8 | bing |

  Szoftverbörze tanároknak - ingyenes Microsoft szoftverek Ingyenes Microsoft szoftverek tanároknak

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

sulivilág | twitter | google plusz | facebook | youtube | képmegosztás | közösségi oldalak | web 2.0 | hírcsatornák |

 
web2 1x1

web2 tipp és trükk

 

Web 2 videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

IOT Videófal