Interaktív eszközök - Interaktív oktatóeszközök

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésTech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész)

Megújuló energiaforrások, technológiai rendszerek és ipari alkalmazásaik, anyagmegmunkálás, elektronika és távközléstechnika.

Sorozatunk befejező részében áttekintjük a Tech-Prep pályaorientációs oktatórendszerben található főbb témaköröket és az alájuk tartozó modulokat.

Minden modul „csak” a pályaorientáció szempontjából szükséges mélységben dolgozza fel az egyes témákat, mely a szakmaiságra és nyelvezetére egyaránt vonatkozik.

Megújuló energiaforrások

Napenergia, Szélenergia modulok

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész)

A modul a napot és a szelet, mint „zöld” energiaforrást mutatja be. Megismerteti a diákokat a kétféle energiával, elveikkel, gyakorlati alkalmazásaikkal és  használatuk ökológiai előnyeivel.

A tanulók tájékozottá válnak az energia nyerése, átalakítása és tárolása, a napelem és a szélgenerátor működése, a munka és a teljesítmény törvényszerűségei, valamint a kapcsolódó szakmák körében.

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) Hidró-Napenergia modul

A munkaállomás a mindennapi életből hoz példát a megújuló energiák gyakorlati alkalmazására. Környezetbarát természetét kiemelve bemutatja, hogy a napenergiát hogyan használják víz melegítésére.

A tanulókat megismerteti az üvegház- és a termodinamikus hatásokkal, a víztárolók szintkülönbségeiből fakadó elektromos áram termelés módjával. Ezek az inspiráló kísérletek fokozzák a tanulók érdeklődését és kíváncsiságát.

Technológiai rendszerek és ipari alkalmazásaik

Mechanika modul

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) Ez a modul bevezeti a tanulókat a mechanika alapjaiba: azokba a fizikai törvényszerűségekbe, amelyek minden mechanikus technológia bázisát képezik (erő, sebesség gyorsulás, tömeg, erőátvitel és hajtások fajtái) és megszabják az erők közötti, valamint az erők és úgy a lineáris, mint a forgó mozgás közötti kapcsolatokat.

Továbbá ezeknek a gyakorlatoknak köszönhetően lehetőség nyílik a mindennapi életben is megtalálható szerkezetek építésére és működési elvük megértésére (például a kerékpár lánchajtása, vagy a csigaemelők).

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) Szállítószalag modul

A szállítószalagok és a szenzorok technológiájának bemutatására szolgáló modul. Számos, az ipari termelési folyamatrendszereknél használatos érzékelő berendezéssel és azok használatával, vezérlési alapelveivel ismerteti meg a tanulókat.

Segítségével tájékozódnak az ipari szimuláció előnyeiről és a gyakorlatban is megtanulják alkalmazni azt.

Számítógépes raktározás modul

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) Bemutatja a manipulátor kar működési alapelveit, felépítését, ipari alkalmazásait, és azokat az alapvető  ismereteket és elméleteket, amelyek az irányításához szükségesek.

A manipulátor kar alkalmazhatósága egy raktározási rendszer és egy toll plotter segítségével kerül szemléltetésre, így lehetővé válik a raktározási rendszerek (FIFO, LIFO) és a robotvezérlés alapismereteinek rögzítése.

A szoftver segítségével vezérlő- és rajzprogramok írhatók, melyek azonnal tesztelhetők is a megfelelő kapcsolódó berendezésen. 

Robotika modul

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) Megismerteti a tanulókat a robottechnológiával, megalapozza azt a tudást, amely a robotok működtetéséhez és vezérléséhez szükséges. A robottechnológiát használó alkalmazásokat a diákok saját szimulációik elkészítése közben érthetik meg.

Folyamatszabályozás

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) Bemutatja a folyamatszabályzást, annak összetevőit és a vezérlési módszereket.

Mialatt elsajátítják a logikus gondolkodáson alapuló problémamegoldás módszereit, megismerkednek a jellemző felhasználási területekkel ipari és fogyasztói környezetünk számos területén, így az élelmiszer- és a vegyiparban.

Anyagmegmunkálás

CNC Maró és Eszterga modulok

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész)

A CNC (Computer Numeric Control, azaz a számítógép által vezérelt) megmunkálókat, azok ipari eljárásait és vezérlését mutatja be a tanulók számára ez a munkaállomás. A diákok találkoznak a gépek felépítésével, működésével és egy-egy termék előállításához szükséges program készítésével.

Megértik a szimuláció előnyeit, valamint a munkabiztonsági óvintézkedések szükségességét és azok alkalmazását. Mindemellett gyakorolhatják a pontok koordinátáinak használatát és a G kódú programok írását is.

Műanyag vákuumformázás és hajlítás modul

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész) A modul bevezeti a tanulókat a műanyagok világába, bemutatja a műanyagok tulajdonságait, megmunkálhatóságukat, és szerepüket a környezetvédelemben.

A gyakorlatok megismertetik továbbá a diákokat a műanyagok hajlítása és vákuumformázása során használatos technikákkal, és a jövő tekintetében igen fontos újrahasznosítással.

Elektronika és távközléstechnika

Itt kerülnek bemutatásra az analóg, digitális elektronikai és adatátviteli rendszerek alapjai. Átfogó ismereteket nyújt az elektronika világáról az OHM törvényektől kezdve a tápegységeken, bináris számrendszeren és igazságtáblákon át, egészen az RS és D flip-flop tárolókig és a regiszterekig.

Nem utolsó sorban pedig az ide kapcsolódó műszerek használatára is hangsúlyt fektet. Természetesen ez a modul is áttekinti a technológiai területhez kapcsolódó szakmákat.

Tech-Prep - Pályaorientációs oktatórendszer nem csak szakközépiskolásoknak (3. rész)

Bemutatjuk: Innovatív Oktatási Technológiák Kft. - Húsz éve az innovatív oktatásért - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
További információ a Tech-Prep-ről itt olvasható >>> www.ite.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: