Tananyag - Középiskola

Elektrokémia - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésA tábla és tankönyv független digitális tananyag bemutatja a galvánelemek működését, a standardpotenciál mérését és alkalmazásait a redoxireakciókban.

Ismerteti a ma használatos elemtípusokat, az akkumulátorok és tüzelőanyag-elemek működését, a korrózió és korrózióvédelem elektrokémiai jelenségeit, az elektrolízis folyamatait és mennyiségi törvényeit.

 A leckék tartalmazzák a legfontosabb tudnivalókat vázlatszerűen, az atomi folyamatokat szemléltető animációkat, mérési szimulációkat, magyarázó ábrákat, fotókat, interaktív gyakorlófeladatokat, nyomtatható feladatlapokat, szavazórendszeren is használható ellenőrző feladatsort.
 
A tananyag foglalkozik a témakörhöz kapcsolódó legfontosabb tudománytörténeti vonatkozásokkal, ipari alkalmazásokkal is. Alkalmas a fejezet összes tanórájának teljes aktívtáblás feldolgozására, de egyes jelenetei külön-külön is felhasználhatók. Alkalmazásával az órák színesebbé, a jelenségek érthetőbbé válhatnak.

 A CD tartalma 3 téma köré csoportosul.

ElektrokémiaA galvánelemek működését a Daniell-elem példáján, a standardpotenciál mérését és az elemek feszültségének a meghatározását mérési szimulációkon keresztül mutatja be.

A standardpotenciál szerepét a redoxireakciók típusaiban animációk szemléltetik.

Az elektrokémia kialakulásának történetét, a Galvani-jelenség felismerésétől a szárazelemek, akkumulátorok feltalálásáig külön diasorozat mutatja be, melyben a feltaláló tudósok rövid életrajza is megtalálható.

Különösen nagy hangsúlyt kapott a napjainkban használatban lévő szárazelemek, akkumulátorok, tüzelőanyag-elemek bemutatása.

Elektrokémia A korrózió és a korrózióvédelem szintén a mindennapok része. A bevezető tanulói feladatok ezekre a meglévő ismeretekre igyekeznek építeni. A korrózió és az ellene való védelem néhány animáció mellett sok képpel kerül bemutatásra.

A harmadik témakör az elektrolízis. Ennek folyamatait is animációk szemléltetik, majd lépésről lépésre épülnek fel az elektródfolyamatok egyenletei. A Faraday-törvények alkalmazására interaktív feladatok és számítások kerültek az anyagba. Az elektrolízis ipari alkalmazásait képes összeállítások, animációk mutatják be.

A CD-n témazáró feladatlapok is megtalálhatók.

A két nyomtatható feladatlap mellett szavazórendszerre írt ellenőrző feladatsor is készült. Ez utóbbi dokumentum több feladatot tartalmaz, mint amennyire egy témazáró ellenőrzéskor szükség van. Ezek a feladatok összefoglaló órán is használhatók.

A feladatlapok szerkeszthető formában, letölthetően találhatóak meg a tananyagban, így igény szerint átalakíthatók, de akár változtatás nélkül ki is nyomtathatók. A szavazórendszerekhez készült feladatlapokon található képeket külön is mellékeltük, szintén letölthetőek, így a táblaszoftverbe illesztésük is megoldható.

A CD sok animációja az elvégzett kísérletek mélyebb megértését, az elsajátítást kívánja interaktív módon segíteni.

 
 A cikk teljes terjedelemben itt olvasható muszakikiado.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: