Hírek - IKT hírek röviden

Az ISZE szakvéleménye az informatika kerettantervekről Az ISZE elkészítette szakmai állásfoglalását, elvárásokat fogalmazott meg a kerettantervek módosítására és mindezt hivatalos úton elküldte az OFI-ba.

Részletek a szakvéleményből:

"Egyesületünk tagsága, valamint – érdekvédelmi feladatunkhoz illően – az informatikát oktató tanárok sokasága is megdöbbenéssel fogadta a kerettanterveket: egyrészt az eddigiekhez képest erősen lecsökkentett óraszámok miatt, másrészt a Nat-követelmények teljesíthetetlen voltát tekintve."...

"A tantárgyra mindenképp szükség van annak érdekében, hogy az ott kapott szakmai ismeretek alapján a tanulók a mindennapi élet, illetve más tantárgyak tanulása során „digitális írástudóként” alkalmazhassák a tanultakat."...

"A jelenlegi kerettanterv – az óraszámokat tekintve – teljesen eltörölte az alsó tagozatos informatika tantárgyat, amelyet elfogadhatatlannak tartunk!" ...

"Szomorú tény, hogy a tantárgy késői megjelenésével súlyosan sérül az esélyegyenlőség elve is, áthidalhatatlan a digitális szakadék, amely a jobb módú és a szegény sorsú gyermekeket elválasztja." ...

"A felsőoktatásra, a tanítóképzésre is romboló hatással lehet az alsós informatika tantárgy hiánya, hiszen a hallgatók a gyakorló iskolákban nem hospitálhatnak alsós informatika órán, és nem ismerkedhetnek meg az IKT gyakorlati alkalmazásával sem, mert más tantárgyak kurzusai ezt nem tartalmazzák." ...

"A 7. és 8. évfolyamokon is heti 1-1 tanóra áll rendelkezésre. Ám a kerettantervi ismeretek/fejlesztési követelmények rovatot böngészve rögtön kiderül, hogy ezzel az óraszámmal a Nat közműveltségi tartalma teljesíthetetlen." ... 

"Az informatika éppen az a gyakorlati tantárgy, amely leginkább meg tudja teremteni a különböző tantárgyak közti lexikális tudás kapcsolatát, lehetőséget kínál az önfejlesztésre, de az így tervezett óraszámokkal legfeljebb egy elméleti, szemléltető tantárggyá válik, ahol még a tantárgyhoz rendelt tudást sem lehet megtanítani." ... 

"A középiskolai tanulmányok végeztével a munkaerőpiac vagy a felsőoktatási intézmények várják a tanulókat. Elvárás szinte mindenütt a biztos informatikai tudás." ... 

"A szakiskolát választó tanulók jelentős része azok közül kerül ki, akik otthon sem rendelkeznek korszerű IKT-eszközökkel és a digitális kompetencia fejlesztésében családtagjaiktól sem kaphatnak segítséget. Ezért őket a digitális analfabetizmus az átlagnál nagyobb arányban érinti, holott a törvényi előírások rájuk is vonatkoznak." ... 

"Ahhoz, hogy a diákból tudatos alkalmazó váljon, az eszközválasztáshoz sokkal több gyakorlásra, sőt hibázásra és a hiba okának megbeszélésére lenne szükség, a folyamat nem sürgethető." ...  

"Az informatika érettségi sorsa is bizonytalanná válik." ...  

"Nemcsak a tantárgy, de az informatika tanárok presztízsét is rontja ez a méltatlan állapot, hiszen reménytelenné teszi a lelkiismeretes tanár tudásának átadását az érettségihez, a feltételek hiányában." ...  

 ...  

<<< Szóljon hozzá a cikkhez! Ha hasznosnak találja lájkolja, twittelje! Kollégái, ismerősei így könnyebben rátalálnak és szívesen olvassák ezt a cikket. <<< egy kattintást megér!

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor... A teljes szakvélemény itt olvasható >>> ISZE.hu

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: