Interaktív Oktatástechnika - Vezércikkek

Egy IDC-tanulmány szerint öt év múlva az állások 90 százalékának betöltéséhez szükség lesz ICT-készségekre - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésEgy IDC-tanulmány szerint öt év múlva az állások 90 százalékának betöltéséhez szükség lesz ICT-készségekre

A 13 európai országot, köztük Magyarországot is lefedő kutatás szerint elsősorban a technológiai trendek – és nem a recesszió miatt – van egyre inkább szükség infokommunikációs-technológiai készségekre

Budapest, 2010. január 21. – Az IDC globális informatikai kutatócég és a Microsoft nemrég tették közzé annak az európai kutatásnak az eredményeit, amely az infokommunikációs-technológiai (ICT) készségek, más néven e-készségek fontosságát vizsgálta az Európai Unióban. A Microsoft megbízásából „Válság után: e-készségekre van szükség Európa innovációs társadalmának kialakításához” (Post Crisis: e-Skills are Needed to Drive Europe's Innovation Society) címmel készített tanulmány azt vizsgálja, miért lesz szükség a munkavállalók következő generációjának ICT-készségekre a munkaerő-piaci boldoguláshoz.

A kutatásból kiderült, hogy Magyarországon öt éven belül szektortól függetlenül az állások 90 százalékának betöltéséhez szükség lesz e-készségekre, ami minden aktív és leendő munkavállaló számára kritikus fontosságúvá teszi e készségek elsajátítását és a kapcsolódó oktatást. A ICT-készségeket nem igénylő állások száma már jelenleg is alacsony, és várhatóan tovább csökken, hiszen a dolgozóknak egyre magasabb szintű e-készségeket írnak elő, és elvárják tőlük, hogy képesek legyenek az infokommunikációs eszközök használatára.

Ezen fontos megállapítások tudatosítása érdekében az Európai Bizottság Vállalkozás-politikai és Ipari Főigazgatósága egész Európára kiterjedő, az e-készségeket népszerűsítő kampányt (e-Skills Week) szervezett, melynek nyitórendezvényén a politikai, a gazdasági, az oktatási és a civil szféra érintett döntéshozói tanácskoznak Magyarország hosszú távú elköteleződéséről az e-készségek nagy volumenű fejlesztése mellett.

„Az ICT-készségek alapvető fontossággal bírnak a munkavállalók következő generációja számára és elengedhetetlenek Európa innovációs társadalmának kiépítéséhez. Tudjuk, hogy a technológiai trendek miatt a munkaerőnek egyre jobb e-készségekkel kell rendelkeznie” – mutatott rá Jan Muehlfeit, a Microsoft európai elnöke. „A kormányoknak továbbra is be kell fektetniük az oktatásba, a képzésbe, hogy országuk munkavállalói alkalmasak legyenek a digitális kor követelményeinek megfelelő munkavégzésre.”

Drajkó László, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója hozzátette: „A válság idején különösen aktuális, de attól függetlenül is fontos tényező Magyarország globális versenyképessége. Ennek a versenyképességnek egyik igen fontos eleme a munkavállalók felkészültsége, képzettsége, tudása és e-készségeinek szintje. Ha újra a régió meghatározó országává szeretnénk válni, ezt mindenképp szem előtt kell tartanunk.”

Az ICT-készségek iránti igény növekedése nem pusztán a gazdasági válságra vezethető vissza. Hosszú távon a technológia változása sokkal erősebb hatás, ami azt jelenti, hogy a problémára is sokkal inkább hosszú távú megoldás szükséges, mint a gazdaság teljesítményének ingadozására adott rövid távú reakció. A tanulmány felhívja a figyelmet, hogy a gazdaság termelékenységének fenntartása érdekében a kormányzatnak folyamatosan oda kell figyelnie a képzés és az oktatás fejlesztésére.

A tanulmányból az is kiderül, hogy a vizsgált 13 uniós ország között elég kicsi az eltérés az ICT-készségek iránti keresletet tekintve. Az országok közötti összehasonlítás szerint Kelet-Közép-Európában ma még nagyobb a semmiféle e-készséget nem igénylő állások aránya, mint Nyugat-Európában. A következő öt évben azonban Kelet-Közép-Európa is felzárkózik majd Nyugat-Európa szintjére, ezért ebben az időszakban jelentős növekedés indokolható az ICT-készségek fejlesztését célzó beruházások terén a régió országaiban. A nyugat-európai országok összességében véve nagyobb fontosságot tulajdonítanak az alapszintű és a fejlett e-készségeknek, mint Kelet-Közép-Európa. Romániában, Lengyelországban és Olaszországban jelentős növekedésre számítanak a technológia-alapú eszközök használatához elengedhetetlen készségek terjedésében, míg Magyarországon a magasabb szintű ICT-készségeknél várnának hasonló fejlődést a megkérdezett vállalatvezetők. Az Egyesült Királyságban kiemelkedően magas az alapszintű e-készségek iránti igény.

Közép-Kelet- és Nyugat-Európára egyaránt érvényes a tanulmány azon intelme, hogy a jelenleg is aktív munkavállalók szempontjából különösen jelentős felnőttképzést és az élethosszig tartó tanulás intézményét a kormányzatnak is támogatnia kell. Hasonlóan fontos és univerzális megállapítás az, hogy az oktatási-képzési szektornak, a vállalatoknak és a kormányzatnak együtt kell működnie, hogy olyan oktatási és készségfejlesztő programokat hozzanak létre, amelyek a piaci igényeknek megfelelő irányba fejlesztik a munkavállalókat. A felmérésből világosan kiderül az is, hogy egyre nagyobb szükség van a technológiai és üzleti készségek kombinációjára, amely megkönnyíti annak mélyebb megértését, hogy az infokommunikációs technológiák mi módon támogathatják az üzleti célok megvalósítását.

A következő öt évben az európai és magyarországi munkaadók az alábbi növekedésre számítanak dolgozóik ICT-készségeinek szintjében:

 • Európában átlagosan 31% rendelkezik majd a technológia-alapú eszközök használatához szükséges készségekkel (legelemibb készség), Magyarországon azonban csak 24%

 • 28% rendelkezik majd alapszintű e-készségekkel (következő készségfokozat) – ez csökkentést jelent a jelenlegi állapothoz képest, de ezzel párhuzamosan 15%-ról 19%-ra növekszik a fejlettebb készségek aránya. Hazánkban még nagyobb változásra számítanak a munkaadók, véleményük szerint a munkavállalók 30%-a kell hogy rendelkezzen alapszintű, további 24% pedig fejlett ICT-készségekkel. Ez az 54% jelentősen meghaladja a felmérésben résztvevő 13 ország átlagát (47%).

 • Az európai munkaadók várakozásai szerint a munkaerő 10, míg a hazai munkaadók szerint 8 százaléka nem rendelkezik majd semmilyen e-készséggel.

 • Európában a válaszadók 21%-a, míg itthon 28%-uk szerint minden öt éven belül felvett tapasztalt alkalmazottnál fontos szempont lesznek az ICT-készségek, valamint további 51, illetve 58%-uk gondolja úgy, hogy több állásnál lesz ez fontos, mint korábban.

 • A 13 országra vetítve a válaszadók 58 százaléka úgy vélekedik, hogy az oktatási szektornak jobban fel kell készítenie a diákokat/diplomásokat az ICT területén.

 • Öt év múlva a frissen végzettek munkaerőpiaci esélyeit jelentősen javítani fogja az e-készségek birtoklása, hazánkban a cégek 57%-a nyilatkozott úgy, hogy ez igen fontos szempont lesz az állásinterjúk során

 • A fejlett ICT-készségek oktatása terén komoly fejlődés várható a következő 3-5 évben – a magyarországi munkaadók ugyanakkor sokkal szkeptikusabban állnak a továbbképzésekhez, mint például cseh társaik. Arra a kérdésre, hogy mely tréningekre lesz szükség ebben az időszakban, itthon 35%, míg Csehországban 65% említette az alapvető e-készségek fejlesztését célzó tanfolyamokat. Még nagyobb az eltérés a technológiai eszközök használatára való oktatás esetében, míg a cseheknél 75%, addig hazánkban csak 34% tartja ezeket szükségesnek. Az európai átlag a két véglet között van mindkét esetben (47, illetve 43%).

A tanulmány megállapításai is alátámasztják a 2008 májusa óta az előkészítés fázisában lévő TITAN keretprogram és a tudatosítás fontosságát, valamint azt, hogy azonnal szükséges lenne mindhárom szint elindítása. A TITAN felnőttképzési informatikai programot a magyar gazdaság versenyképességének hosszú távú javítása érdekében kezdeményezte a Microsoft Magyarország és a Magyar EU Fejlesztési Igazgatótanács (MEFIT). Az évi tízmilliárd forint forrásigényű projektet mind a magyar kormány, mind az öt parlamenti párt támogatja.

A TITAN keretprogram három szintje:

 • munkavállalói-felhasználói – informatikai készségek oktatása a foglalkoztathatóság növeléséért a munkaerőpiacon résztvevők, vagy oda belépők számára (digitális írástudás és felhasználói e-készségek)

 • üzleti döntéshozói – a kis-és középvállalkozások hatékonyságát növelő szemlélet és eszközök gyakorlati fókuszú átadása

 • IT Szakember – piackonform IT Pro szakember-képzés (IVSZ szakmai kontrollal)

Az IDC módszertanáról

A Microsoft 2009 augusztusában bízta meg az IDC-t, hogy végezzen arra irányuló kutatást, hogy miként befolyásolja a gazdasági környezet változása az ICT-szakemberek és más munkakörök betöltői számára szükséges infokommunikációs technológiai készségeket az EU kiválasztott országaiban. A kutatás keretében az IDC 1370 munkáltatóval töltetett ki webes kérdőívet a nem ICT szakemberektől elvárt ICT-készségek alakulásáról. A kutatás 2009 szeptemberében és októberében zajlott, az alábbi 13 uniós országában:

 • Belgium, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Svédország. A kutatási minta egyenlően oszlott meg a részt vevő országok között.

A kutatásban a tíz főnél többet foglalkoztató szervezeteket vizsgálták, és az interjúk 75 százalékát 500 főnél kisebb létszámú szervezeteknél készítették.

A kutatás során az IDC a Microsoft közel 50 üzleti és oktatási partnerével készített mélyinterjút (ugyanebben a 13 országban), hogy felmérje az ICT-szakemberek készségei iránti igény változását. Ezeket az interjúkat minden országban az IDC helyi elemzői bonyolították le. 

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Események

Digitális tananyagok

Digitális, interaktív tananyagokdigitális tananyag 1x1

 


óvoda

általános iskola

... tovább >>>

közép- és szakiskola

... tovább >>>

tantárgy szerint

matematika | földrajz | biológia | fizika | magyar nyelvtan | magyar irodalom | angol | német | kémia | történelem | történelem |

 

 

digitális tananyag videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
Stiefel - A tudás forrása Balázs-Diák Kft. - Minden ami a színvonalas oktatáshoz kell
Műszaki Kiadó Apáczai Kiadó


Tananyag

IKT eszközök


interaktív tábla módszertan | interaktív tábla használata | interaktív tábla szoftver | interaktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

további témák

interaktív tábla módszertaninteraktív tábla használata | interaktív tábla szoftverinteraktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

 
interaktív tábla 1x1

interaktív tábla tipp és trükk

 

Interaktív tábla videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

 

 IKT műhely


ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt alapfokon

ikt haladóknak

 

IKT az osztályomban videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

flash programozás | jogtiszta képek | képszerkesztő programok | jogtiszta videók | hang konvertálás, kép konvertálás | puzzle készítése | webinárium online | képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés | flash programozás | jogtiszta képek |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt tippek kezdőknek

ikt trükkök haladóknak

 

ikt tipp & trükk videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

Microsoft Partners in Learning - ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

ms tisztaszoftver


 


 
 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Fizika: Brown mozgás tanítása
 
A téma elsajátításakor a projektmódszert alkalmazzuk. A projekt megvalósítására két 45 perces órát tervezünk.
Tovább

ms tipp és trükk

 

ms ikt videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>

további témák

autocollage | onenote | office 2010 | word 2010 | excel 2010 | power point 2010 | live@edu | kodu | songsmith | phothostory | skydrive | movie maker | windows 7 | windows 8 | bing |

  Szoftverbörze tanároknak - ingyenes Microsoft szoftverek Ingyenes Microsoft szoftverek tanároknak

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

sulivilág | twitter | google plusz | facebook | youtube | képmegosztás | közösségi oldalak | web 2.0 | hírcsatornák |

 
web2 1x1

web2 tipp és trükk

 

Web 2 videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

IOT Videófal