Tananyag - Középiskola

Anno Kr. e. 2,4 millió éve - Kr. u. V. század
Anno Kr. e. 2,4 millió éve - Kr. u. V. század

Az emberiség hajnalától a népvándorlásig
 
A tábla- és tankönyvfüggetlen digitális történelmi térképeket tartalmazó CD-sorozatának első része a történelem hajnalát dolgozza fel, amikor az ember megjelent a Földön, majd elkezdte azt benépesíteni. A 24 db animáció segítségével eljuthatunk a népvándorlás koráig, amikor az új népek jelentek meg Európában, és átrajzolják az addig ismert térképeket.

A négy CD a NAT követelményeihez igazodva öleli fel a magyar és az egyetemes történelem főbb helyszíneit, eseményeit.

Interaktív táblás tanórák megtartásához is ideális, de használható számítógépről projektoros vetítéssel is. A térképek a tankönyvek, tanári magyarázat hasznos kiegészítői lehetnek, de ajánljuk otthoni tanuláshoz is.

Hogyan és miért született az ANNO történelmi térképcsalád?

A hagyományos történelem tanítása során fő hangsúlyt az eseménytörténet kapja, a térbeli időbeli tájékozódási kompetenciák fejlesztésére nem, vagy csak nagyon kismértékben kerül sor. A Műszaki Kiadó legújabb oktatási anyaga ezen kíván változtatni.

Anno Kr. e. 2,4 millió éve - Kr. u. V. századOlyan interaktív elemeket is tartalmazó térképsorozatot indítottak útjára, amely azon túl, hogy a tanuló számára könnyebben befogadhatóvá, érthetőbbé teszi a történelmi eseményeket, kiegészítő információival szélesíti a tanulók látókörét, és lehetőséget teremt a topográfiai ismeretek gyakorlására, a térbeli tájékozódási készség fejlesztésére is.

A szemléltetésen túl, amelyet az áttekintő alaptérképek és az ezekre épülő animált térképek hivatottak segíteni, az animációk megfelelő szempontok alapján akár egyéni, akár páros, de csoportmunkában is feldolgozható ismeretforrást jelentenek.

A térképek összeállításánál igyekeztek a kötelezőkön túl olyan információkat is megjeleníteni, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a tananyaghoz, de segíthetik a tárgyalt kor, az események összefüggéseinek megértését.

Szerepelnek a térképeken olyan helyszínek, amelyek a sajtóban és a híradásokban napjainkban is megjelennek. Ezzel lehetőséget kívántak teremteni arra, hogy a pedagógus - amennyiben ezt igényli - összekapcsolhassa a múltat és a jelent.

Tekintse meg a tananyag egyik animációját:

 Műszaki Kiadó - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
 A cikk teljes terjedelemben itt olvasható muszakikiado.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: