Közösség - Események

Esélyteremtés egy multimédiával gazdagított Montessori szemléletű tanulási környezetbenEsélyteremtés egy multimédiával gazdagított Montessori szemléletű tanulási környezetben

2010.október 08.-án, Kaposváron rendezik meg az  I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferenciát, amelynek Gyógypedagógia és a Sajátos Nevelési Igényűek Pedagógiája szekciójában fog elhangzani Dr. Ujhelyi Jánosné gyógypedagógus (Kerek Világ Általános Iskola. Pécs) előadása "Esélyteremtés egy multimédiával gazdagított Montessori szemléletű tanulási környezetben".

Az előadás keretében bemutatásra kerülő film is. Most az előadás absztraktját olvashatja...

Kutatásom célja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek Montessori módszerekkel segített fejlesztésének lehetőségei. Az előadás keretében bemutatásra kerülő filmben egy halmozottan sérült fiú esete bizonyítja, hogy a hagyományos Montessori-féle didaktikai eszköztár bővíthető, gazdagítható a 21. század modern technikai vívmányaival. A multimédia, az IKT (informatikai és kommunikációs technológiák), valamint a gyógyító pedagógia legifjabb ága, az augmentatív és alternatív kommunikáció elektronikus segédeszközei egy Montessori szemlélettel bíró tanulási környezetben addig fel nem ismert cselekvési vágyat ébresztenek még a legsúlyosabb akadályokkal küzdő gyermekben is.

A videofelvétel felveti a súlyosan mozgássérült, nem beszélő, értelmileg akadályozott gyermekek körében alkalmazott pedagógiai módszerek megújításának kérdését.

A kísérlet során megállapítható, hogy a zene olyan kommunikációs csatorna, ami minden akadályt leküzdve eljut még a súlyosan-halmozottan sérült gyermeki lélekbe is. Olyan energiákat szabadít fel, amivel képes önmagát felülmúlva teljesíteni a fejlesztő tevékenységek során.

A pedagógiai innováció szükségszerűségét sürgeti annak ténye, hogy a hagyományos, frontális oktatás során szinte reménytelennek látszó esetek ugrásszerű fejlődést mutatnak egy digitális eszközökkel ellátott osztálytermi környezetben.

Az oktatás-nevelés folyamán tapasztalt megfigyeléseim alapján megállapítható, hogy a kompetencialapú pedagógia, mint innovatív lehetőség úgy lehet sikeres és hatékony, ha a multimédia egy gyermeki lelket ismerő és szerető pedagógus irányításával kerül bele a 21.század pedagógiai, didaktikai eszköztárába.

Kutatásaim szerint, amelyet a gyermekek között napi tevékenységeim során folytatok, elmondható, hogy a száz esztendővel ezelőtt élt nagy reformpedagógus, Mária Montessori módszerei újra időszerűvé váltak korunk társadalmában. Bár forradalmi újításai elsősorban az agysérült gyermekek között látott napvilágot, később azonban módszere az egész gyermektársadalom oktatási-nevelési folyamatát változtatta meg. Ezekre a gyökerekre építve a sokunk által fontosnak vélt pedagógiai innováció ma szintúgy megvalósítható. Biztos alapja lehet egy inkluzív, befogadó integrációs folyamatnak.

Dr. Ujhelyi Jánosné
Gyógypedagógus
Kerek Világ Általános Iskola
Pécs
E-mail cím: szevirma@gmail.com

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: