Interaktív Oktatástechnika - Vezércikkek

IKT-használat a török iskolákban

Kőrösné dr. Mikis Márta, ISZE-elnök 2010. októberében a TEMPUS Közalapítványtól elnyert ösztöndíjjal öt napot tölthetett Törökországban, hogy az IKT oktatási ottani alkalmazását tanulmányozhassa

A z alábbiakban a tanulmányútról készített beszámolóját adjuk közre...

A meghívás szervezője Isztambul városának EYÜP elnevezésű kerülete volt. Ebben a kb. 350 ezer lakosú, hatalmas városrészben 60 iskola található (ebből 46 általános iskola), a tanulói összlétszám 64 ezer fő.

Mindezt azért részletezem, mert az iskolai IKT-használatot erősen befolyásolja az, hogy az állami fenntartású iskolákban minden évfolyamon 45-50 diák jár egy osztályba.

IKT-használat a török iskolákbanIskolalátogatások a 3T jegyében

A vendéglátók a programhoz a 3 T címet választották: Theory, Teaching, Technology (azaz elmélet, tanítás, technológia), vagyis azt kívánták „ jó példákkal” bemutatni, hogy az elméleti ismeretekből kiindulva az iskolai oktatás során hogyan jutnak el az IKT  eredményes alkalmazásához. Az iskola- és intézménylátogatások ennek jegyében zajlottak.

Törökországot a múlt  században felvirágoztató, és még ma is mindenütt elismert, tisztelt, minden iskolában, tanteremben látványosan is bemutatott  Kemal Attatürk reformjaira épülnek, amikor a 21. századi információs társadalom eléréséről, valamint a mindenki által oly annyira várt EU-csatlakozásról beszélnek.

Ezért lépten-nyomon kifejezésre juttatták, hogy a tanulmányút 10 európai országból idelátogató 14 résztvevőjétől tanulni szeretnének, hasznos tapasztalatokat szerezni az iskolai IKT-ról, valamint együttműködési kapcsolatokat kialakítani.

PC terem és internet mindenütt

Az ötnapos út alatt négy intézményt és nyolc iskolát látogattunk meg, ahol módunk volt IKT-s tanórákon is részt venni.

IKT-használat a török iskolákbanAz iskolák feltételei rendkívül különbözőek. Számítógépterem és Internet-kapcsolat – állami támogatásnak köszönhetően – minden török iskolában van, ám a használat foka, milyensége rendkívül eltérő. A Nisanci Sehit Er Eyup Beyazit Általános Iskolában például minden terem interaktív (Smart) táblával felszerelt, a tanárok többsége fiatal férfi, és jól tudják kezelni a technikai eszközöket.

Persze 45-48 fős osztályokban frontálisan, jórészt kivetítőként használják a táblát,
amin saját fejlesztésű anyagaikat vagy a táblaforgalmazótól kapott, olykor angol nyelvű digitális anyagokat, animációkat jelenítik meg. A diákok időnként – jelentkezés alapján – kijutnak a táblához, amikor azon valamit jelölni vagy beírni kell.

IKT-használat a török iskolákbanA Merkez Általános Iskolában 3 éve minden teremben van interaktív tábla és minden pedagógus használja: a „Vitamin” nevű, eléggé monopol helyzetben levő tananyag-forgalmazó cégtől szerzik be a digitális anyagokat.

Szülői támogatás nélkül nem megy

Bár a hatalmas gyereklétszám nem kedvez sem a kooperatív módszerek alkalmazásának, sem a diákok digitális írástudása fejlesztésének, mégis van előnye: így a szülők létszáma is nagy, akik rendszeresen támogatják anyagilag az iskolát.

Az ún. Parental Board (Szülői Tanács vagy Iskolaszék) kiemelkedő szerepet tölt be minden iskola életében. Az állami támogatás kevés, így a szülők adják össze a pénzt önkéntesen – ki-ki anyagi helyzetének megfelelően – a tanárok által eldöntött, beszerzendő dolgokra,  kiadásokra: legyen szó a falak kifestéséről, új függönyről vagy éppen interaktív tábláról – ahogy az egyik iskola minden egyes IKT-beszerzése szülői szponzorálásnak köszönhető.

IKT-használat a török iskolákbanMagániskolák zöld szigeten - IKT-ellátottság mesterfokon

A magániskolákban persze merőben más a helyzet. Zöldövezetben, szögesdrótos kerítéssel, biztonsági rendszerrel védett campuson modern, jól felszerelt iskolaépület, sportpályák, tornacsarnok, kultúrépület színházteremmel, külön iskolabuszos közlekedéssel várja azoknak a gazdag törököknek gyermekeit, akik napi 23 dollárt képesek fizetni tandíjként. A borsos tandíj ellenében az állami iskolákhoz képest minden „ szolgáltatást” megkapnak a diákok:

12 évfolyamon át angol-török kéttannyelvű képzést maximum 25 fős osztályokban, kb. 30 fajta különórát (az összes hangszeres zenétől kezdve mindenféle sportágon át a művészeti szakkörökig), az elegáns étteremhez hasonlító menzán egyenruhás, fehér kesztyűs pincérek felszolgálását, – no és az IKT-t mesterfokon.

Törökországban az Oktatási Minisztérium kötelező alaptanterve heti 1-2 tanórát javasol az informatikai ismeretek megszerzésére, de az informatika tanóra nem kötelező. A meglátogatott Hisar magániskolában (http://www.proiecte49.ro/the_team_tr.html) ezt mégis fontosnak tartják, és 2. osztálytól rendszeresen heti két informatika órát tartanak.

Emellett az összes tanár az összes tantárgyban lépten-nyomon alkalmazza az IKT-t. Ehhez minden tanterem kellően felszerelt, ugyanúgy, mint a tanórák megtartására alkalmas három könyvtár, de még a büfé előterében is szabadon használható gépek állnak a diákok rendelkezésére. Az egész iskola gyors internettel, wifivel lefedett.

Oktatási platform felső fokon - már alsóban is

IKT-használat a török iskolákbanOtt jártunkkor a 4. osztályosok informatika órán éppen a hálózatról tanultak, és már alsó tagozaton intenzíven használják a Moodle keretrendszert: ezen találják a tananyagot, a teszteket, feladatokat, amelyeket otthon is elérnek.

A felsősöknek természetes alkalmazás az Messenger, a web2, e-könyvek – akár a szaktárgyi órákon is. Az informatika iránt mélyebben érdeklődők fakultatív órákat is felvehetnek, ahol programozással, grafikai tervezéssel, webfejlesztéssel foglalkozhatnak.

Színes iskolaújságukban a diákoknak feltették a kérdést: Le tudnál-e mondani a technikai eszközökről? A válaszokból (a 2. osztályostól a 12. évfolyamosig) az derül ki, hogy mindennapi, megszokott a technológia használata, amivel játszanak, tanulnak, zenét hallgatnak, kommunikálnak – beleértve a 2-3 éve vásárolt iPod-okat is.

Tanár-továbbképzés házon belül

A pedagógusok reggeltől estig az iskolában vannak (délután is van tanítás minden iskolában), továbbképzésre nem járnak, azt „ házon belül” oldják meg. Az IKT-újdonságok és módszerek megismertetése például a függetlenített IKT-szakember (rendszergazda vagy oktatástechnikus) feladata. Az informatika tanárok szobájában a falon kifüggesztve látható a tanterv, eltérő színnel jelzett témakörökre és évfolyamokra bontva.

IKT-használat a török iskolákbanIKT hidegzuhany avagy a sokpólusú valóság

Persze az alaptanterv által csupán ajánlott informatika órákat máshogy is lehet értelmezni. Szinte hidegzuhanyként ért bennünket az IKT-használatban élenjáró magániskolát követő látogatás: az Oguz Canpolat Középiskolában 1400 diákra egyetlen, 22  munkaállomásos, látszólag nem használt informatika kabinet jutott, informatika tanár nélkül.

Nem tartják fontosnak az informatika oktatását, hiszen „ azt úgyis mindenki használja, már az óvodától kezdve. „ Bárki” használhatja kabinetjüket, ha szükségesnek látja….” Megdöbbentő volt a 21. században ez a különbség és az aznapi iskolák közti két véglet összehasonlítása. Ám ez az iskola másban kiváló: elnyerte a „ fehér iskola” kitüntetést, ami a kerület legtisztább iskoláját illeti!

A Haydar Akcelik Szakközépiskola lányok számára nyújt képzést: divattervezést, varrást, lakberendezést és óvóképzést. Csupán a lakberendezők használnak számítógépet, a bútorboltokból nálunk is ismert tervezőszoftverrel és szabad kézzel is dolgoznak.

Az óvodapedagógusok képzésében nem tartják fontosnak az IKT használatát, az informatika oktatását, hiszen „ az óvodákban úgysincs számítógép” .

e-naplózás papír alapokon?

A hivatalos álláspont persze mindennek ellentmond: a kerület polgármestere látogatásunkkor kimondottan hangsúlyozta a 21. századi technika fontosságát és az oktatás prioritását – „Befektetés az oktatásba – befektetés a jövőbe!” szlogenjével.

Az sem volt világos, hogy a kerület oktatási hivatalában futólag bemutatott, minden iskola számára kötelező, minisztérium által bevezetett, jelszó alapján bárhol, szülő számára is hozzáférhető, lekérdezhető elektronikus naplók (e-okul) naprakész állapotát (hiányzások, osztályzatok) hogyan tudják megoldani az „ arra kijelölt személyek” , átlagosan 1500 fős iskolák esetén, amikor a termekben, a tanároknál – a magániskolákat kivéve – nincsenek laptopok. Mindenesetre még papíron is adminisztrálnak.

Látható, hogy a napi összegzések és viták alkalmával volt miről beszélgetnünk: hiszen a résztvevők által képviselt európai országok között is vannak különbségek az IKT tekintetében.

Függetlenül attól, hogy az adott országban van-e kötelező informatika tantárgy vagy sem, mindenütt kiemelt szerepet kap a diákok digitális kompetenciájának fejlesztése, felkészítésük a 21. század információs társadalmára.

Baltiak az élen - e-személyi és társaik

A balti államok az élenjárók: Lettországban például a bankolás már 97%-ban interneten történik, az észtek büszkén mutatták elektronikus személyi igazolványukat, amellyel utazni és szavazni is lehet. Az iskolai wifi, e-naplók egyre terjednek és a „ fehér táblák” alkalmazása is eltér a hagyományos táblákétól, hiszen a kivetítésen túl módszertani változásokat is kell(ene), hogy hozzon.

IKT-használat a török iskolákbanA látogatás során tehát tanultunk: egymástól is és a török példákból is. Nagy kihívást jelent, hogy hogyan lehet(ne) megoldani a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztését hatalmas osztálylétszámmal és egyetlen digitális táblával. Hogyan segíthetnének ebben az informatikáért felelős tanárok?

Igény az EU-s koordinációra

Informatika Tanárok Egyesületéről – az általam bemutatott magyarországin kívül – csak a ciprusi kollega számolt be, ám megfogalmazódott egy együttműködési igény az EU-országok informatikát oktató, illetve alkalmazó pedagógusainak összefogására, közös tevékenységére, amelyet az ISZE szívesen koordinálna.

EU-zászló dekoráció a diplomaátadáshoz

Mindenesetre rendkívül erős a szándék Törökországban az EU-hoz való csatlakozásra. Szimbolikus, ahogy török szervezőnk, Serkan Tekgüzel tanár úr az oklevélátadó záró ceremónia előtt feltűzi a teremben az EU zászlót. Vendégszeretetük kiváló, így drukkolhatunk, hogy sikerüljenek EU-s terveik!

IKT-használat a török iskolákban

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Események

Digitális tananyagok

Digitális, interaktív tananyagokdigitális tananyag 1x1

 


óvoda

általános iskola

... tovább >>>

közép- és szakiskola

... tovább >>>

tantárgy szerint

matematika | földrajz | biológia | fizika | magyar nyelvtan | magyar irodalom | angol | német | kémia | történelem | történelem |

 

 

digitális tananyag videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
Stiefel - A tudás forrása Balázs-Diák Kft. - Minden ami a színvonalas oktatáshoz kell
Műszaki Kiadó Apáczai Kiadó


Tananyag

IKT eszközök


interaktív tábla módszertan | interaktív tábla használata | interaktív tábla szoftver | interaktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

további témák

interaktív tábla módszertaninteraktív tábla használata | interaktív tábla szoftverinteraktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

 
interaktív tábla 1x1

interaktív tábla tipp és trükk

 

Interaktív tábla videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

 

 IKT műhely


ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt alapfokon

ikt haladóknak

 

IKT az osztályomban videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

flash programozás | jogtiszta képek | képszerkesztő programok | jogtiszta videók | hang konvertálás, kép konvertálás | puzzle készítése | webinárium online | képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés | flash programozás | jogtiszta képek |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt tippek kezdőknek

ikt trükkök haladóknak

 

ikt tipp & trükk videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

Microsoft Partners in Learning - ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

ms tisztaszoftver


 


 
 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Földrajz: Országismertető
 
Készíts útikalauzt az SDT-ben található képekből és videókból, szövegekből...
Tovább

ms tipp és trükk

 

ms ikt videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>

további témák

autocollage | onenote | office 2010 | word 2010 | excel 2010 | power point 2010 | live@edu | kodu | songsmith | phothostory | skydrive | movie maker | windows 7 | windows 8 | bing |

  Szoftverbörze tanároknak - ingyenes Microsoft szoftverek Ingyenes Microsoft szoftverek tanároknak

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

sulivilág | twitter | google plusz | facebook | youtube | képmegosztás | közösségi oldalak | web 2.0 | hírcsatornák |

 
web2 1x1

web2 tipp és trükk

 

Web 2 videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

IOT Videófal