Interaktív Oktatástechnika - Vezércikkek

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktum

 A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktum

Stabil és szerteágazó ismeretszerzés, állandó visszacsatolások, közben képességeink folyamatos, de láthatatlan fejlődése - ez már néhány résztvevő együtt gondolkodására is igaz lehet.

Mindez informatikai háttér fejlődésével könnyebben elérhető, a fiatal generációk számára magától értetődő. A jövő oktatása minden kétséget kizáróan a hálózati tanulásé...

IKT és a digitális írástudás

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktumI - az információ felbecsülhetetlen érték. Az oktatás folyamán a gyermek csupa új információt kap, amit ha megért, megtanul és jól alkalmaz, „ügyesen forgat”, rengeteg haszna lesz belőle. Az információtartalmak cseréjével minden résztvevő ismeretanyaga gazdagszik.

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktumK - kommunikáció: a közléshez kapcsolódó kompetenciák – forráskritika, a tartalom minőségi és mennyiségi válogatása, jó stílus – elengedhetetlen eszközei az érvényesülésnek. A kommunikáció folyamatos gyakorlása előcsalja ezeket.

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktumT – a technológia folyamatos fejlődésével lépést tartani nehéz, mégis minden azt sugallja, a siker érdekében – előnyös, ha naprakészek vagyunk (pl. informatikai megoldások terén) - hogy legyen miről, mivel és hogyan kommunikálni. A lehetőségek kiaknázásával az egyéni és a közös munka eredménye is sok szempontból

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktum

A XXI.század iskolája című kötet “Módszerek” fejezetében első sorban e fenti gondolatokkal sugallja a kollaboratív technikák alkalmazásának előnyeit. Szemben a klasszikus instruktivista modellel, itt a folyamatos ismeret- és kompetenciaépülésen van a hangsúly - amelyhez inkább a csoport egy együttműködése vezet, mintsem a vezetői poszton “uralkodó” pedagógus instrukciói.

Az IKT adta lehetőségekkel csökken vagy megszűnik a káosz

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktum

Elgondolkodtató, hogy ahol kollaboratív technikával tanulnak a gyerekek, vajon mindig zaj lehet? Nem feltétlen, hiszen a pedagógus mint coach, mentor, szakértő mindig részt vesz a munkában. Ha szükség van rá, irányító szerepbe léphet, moderálhatja az eseményeket.

Az ilyen órákon, illetve az órák közti időben használhatunk elektronikus hálózatot, e-learning platformot: a káosz koordinálhatóvá válik és könnyebben úrrá lehetünk rajta.

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktumTanulunk, gondolkodunk a tananyagról. Közben blogbejegyzéseket hozunk létre: mit értünk, mit nem, mivel értünk egyet, mit és hogyan gondolunk másképp. Megjegyzést fűzünk mások gondolataihoz, majd válaszolunk a hozzánk beérkezett megjegyzésekre. Ábrákat készítünk, gondolattérképet szerkesztünk (együtt), megosztjuk a témához kapcsolódó kép-, hang- és videoanyagokat, saját wikipediát, azaz online-lexikont hozunk létre.A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktum

Új elképzeléseinkről rövid üzenetekben tájékoztatjuk a hálózat többi tagját: twitterezünk.

Mindenkinek van lehetősége hozzátenni valamit ezeken a tevékenységeken keresztül a témáról való gondolkodásunkhoz. Mondhatni, kollektív tudatunk van.

A tananyag tehát digitális... és félig-meddig mi is hozzuk létre. A "hogyan" a nagy kérdés. A kötet erre módszerek leírásával válaszol:

Projektmódszer

A projektmódszer hazánkban elterjedt didaktikai modell. Multimédiás "kistestvére" hasonlóképp működik, de itt az előre meghatározott tanulási szakasz végén összetett digitalizált tartalmat kell létrehozni.

Kulcsa a résztvevők folyamatos kommunikációja, amely viszont feltételez némi kooperációs képességet. Ebben a pedagógus szervező-ellenőrző szerepet kap (részfeladatok elosztásában való segítség és ellenőrzés). A végén a munkát és a produktumot értékelő (és önértékelő) beszámolóval egybekötött bemutatóval zárjuk a projektet.

Vitamódszer

A vitamódszer már kevésbé ismert Magyarországon. Gondos előkészítés után való alkalmazásával különböző kompetenciák fejlődnek: világos érvelés, vitapartner közlésének megértése, értékelés, önértékelés, flott és összeszedett reflexió megfogalmazása, türelem, beleérző-képesség.

A viták előtt a szemben álló partnerek összefoglalják tudásukat a témáról, összegezve azt felépítenek egy stratégiát, felkészülnek a vitára és az esetleges reakciókra a másik féltől. A pedagógus feladata a szervezés, illetve a megbeszélésen elhangzottak rögzítése, rendszerezése és moderálása. (Rendszerezéshez segítségünkre lehet a MAPIT szoftver, amit a könyv ajánl).

 
Elektronikus problémaközpontú tanulás

A XXI. század iskolája 7. rész: Kollaboratív tanulás, digitális produktum Az elektronikus probléma központú tanulással integrálhatjuk a gyerekek tanórán kívül szerzett ismereteit. A televízióból és internetről szerzett információk mennyisége manapság ugyanis nem elhanyagolható arányban jelenik meg a gyerekek ismeretei között.

A folyamat elején egy bizonyos "feladványt", mint témát adunk meg. A gyerekek szabadon használhatnak bármilyen médiát a probléma megoldására (motiváló tényező lehet!).

A problémamegoldó algoritmus kialakítása és alakítása a pedagógus fő feladata. Lépések, instrukciók:

  1. ismerjük fel a problémát, határozzuk meg azt,

  2. szedjük össze előzetes ismereteinket róla,

  3. rendezzünk brainstorming foglalkozást a megoldáskereséshez,

  4. készítsünk megoldási tervet, szervezzük meg, ki milyen feladatot vállal a megoldáskeresésben,

  5. vázoljuk a megoldást,

  6. ellenőrizzük (ha hibás, ugorjunk egy előző lépésre, ahol a hibát feltételezzük)

  7. a folyamat végén értékeljük a munkát és a megoldást 

Cikksorozatunk következő részében a személyes tanulási terekről lesz szó, megismerkedünk a blog és az e-portfólió műfajokról és megvizsgáljuk, milyen hasznuk lehet

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Események

Digitális tananyagok

Digitális, interaktív tananyagokdigitális tananyag 1x1

 


óvoda

általános iskola

... tovább >>>

közép- és szakiskola

... tovább >>>

tantárgy szerint

matematika | földrajz | biológia | fizika | magyar nyelvtan | magyar irodalom | angol | német | kémia | történelem | történelem |

 

 

digitális tananyag videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
Stiefel - A tudás forrása Balázs-Diák Kft. - Minden ami a színvonalas oktatáshoz kell
Műszaki Kiadó Apáczai Kiadó


Tananyag

IKT eszközök


interaktív tábla módszertan | interaktív tábla használata | interaktív tábla szoftver | interaktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

további témák

interaktív tábla módszertaninteraktív tábla használata | interaktív tábla szoftverinteraktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

 
interaktív tábla 1x1

interaktív tábla tipp és trükk

 

Interaktív tábla videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

 

 IKT műhely


ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt alapfokon

ikt haladóknak

 

IKT az osztályomban videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

flash programozás | jogtiszta képek | képszerkesztő programok | jogtiszta videók | hang konvertálás, kép konvertálás | puzzle készítése | webinárium online | képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés | flash programozás | jogtiszta képek |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt tippek kezdőknek

ikt trükkök haladóknak

 

ikt tipp & trükk videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

Microsoft Partners in Learning - ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

ms tisztaszoftver


 


 
 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Földrajz: Országismertető
 
Készíts útikalauzt az SDT-ben található képekből és videókból, szövegekből...
Tovább

ms tipp és trükk

 

ms ikt videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>

további témák

autocollage | onenote | office 2010 | word 2010 | excel 2010 | power point 2010 | live@edu | kodu | songsmith | phothostory | skydrive | movie maker | windows 7 | windows 8 | bing |

  Szoftverbörze tanároknak - ingyenes Microsoft szoftverek Ingyenes Microsoft szoftverek tanároknak

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

sulivilág | twitter | google plusz | facebook | youtube | képmegosztás | közösségi oldalak | web 2.0 | hírcsatornák |

 
web2 1x1

web2 tipp és trükk

 

Web 2 videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

IOT Videófal