IKT műhely - IKT az osztályomban

Ének-zene óra középiskolában, interaktív tábla használatával - Tinódi Lantos Sebestyén, a históriás énekszerző Ének-zene óra középiskolában, interaktív tábla használatával - Tinódi Lantos Sebestyén, a históriás énekszerző

Nem kell lemondanunk az interaktív tábla használatáról, akkor sem ha az ének-zene tanításához kevés kész digitális tábla tananyag áll rendelkezésre.

Szederné Tóth Zsuzsa tanárnő a Táblatanító magazin 7. számában arról számol be, hogyan építi be a digitális táblát énekóráiba...

„…A szakiskolába érkező diákok ének-zenei ismeretei elég hiányosak. Sok a hátrányos helyzetű tanuló. Így ez az óra – annak ellenére, hogy az általános iskolában már tanult témáról van szó – a többségüknek újdonságokat rejt. A zene, a korabeli történelmi háttér, a históriás ének mint irodalmi műfaj, valamint más művészeti ágak összekapcsolása közelebb tudja hozni a tanulókhoz a XVI. századot.

Az interaktív tábla lehetővé teszi az audiovizuális szemléltetést. Nemcsak a szakiskolában, hanem a szakközépiskolában és a gimnáziumban is tartalmazza a kerettanterv Tinódi munkásságát és a históriás éneket is. Ének-zene órákon először az olasz reneszánsz zenéjébe kapnak a tanulók betekintést. Ez Magyarországon elsőként Mátyás király uralkodása idején jelent meg.

Ének-zene óra középiskolában, interaktív tábla használatával - Tinódi Lantos Sebestyén, a históriás énekszerző Mátyás udvarában rengeteg külföldi muzsikus megfordult. Magyarország három részre szakadása után a hegedűsök, lantosok és kobzosok lettek a zenei élet képviselői.

A török hódoltság idejére a históriás énekmondók – köztük a legkiválóbb: Tinódi Lantos Sebestyén – járták az országot, hitelesen megénekelték a végvári harcokat, a katonai eseményeket és a török pusztítást. Tinódi a műveit lantkísérettel adta elő, de nyomtatásban is megjelentek históriás énekei, Cronica címmel.

A históriás ének verses, történeti tárgyú epikai műfaj, a középkori magyar nyelvű irodalmunk legsajátosabb és egyik leggazdagabban virágzó műfaja volt. Ugyanakkor az első magyar műzenei stílus is.

Zenetörténetileg azért is fontos, mert dallamainak nagy része népdalainkba is beépült. A tananyag kínálja a lehetőséget, hogy interaktív táblát használjunk, hiszen a témáról több helyről is tájékozottak, előzetes ismeretekkel rendelkeznek a tanulók.

Ének-zene óra középiskolában, interaktív tábla használatával - Tinódi Lantos Sebestyén, a históriás énekszerző

…Az óra munkaformájának bemutatásához szívesen alkalmazok magyarázó ppt-t. Itt a páros és a csoportmunka fázisaira vonatkozó nyilakat érdemes beanimálni.

…Az ellenőrzés keresztrejtvény csoportos megoldásával történik. Mivel a Lesson Activity Toolkit 2.0 nem tud magyarul, az EclipseCrossword keresztrejtvény-készítő programot használtam.

A daltanuláshoz (ami már általános iskolában is tananyag) Memories On Web programmal készített videót (avi) használok. Ehhez el kell készíteni a képanyagból álló ppt-t (a szemléltetésben van  felsorolva), majd nagyon változatos animációkkal lehet színesíteni. A zenét mp3-ban lehet csatolni, és ami előny: a zene hosszához igazítható a képanyag….”    

 Műszaki Kiadó - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
 A teljes cikket a Műszaki Kiadó által megjelentetett Táblatanító magazin 7. számában olvashatja. Bővebb információ és megrendelés a http://www.muszakikiado.hu/tablatanito oldalon.

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: