Számítógépek - Laptop és PC

Módszertani megújulás IKT eszközökkel - Tanulói laptop program Kaposfőn

Módszertani megújulás IKT eszközökkel - Tanulói laptop program Kaposfőn

116 darab tanulói-, 8 tanári laptop, 1 router, 8 access point, 10 töltő és tároló kocsi beszerzésére nyílt lehetősége a kaposfői általános iskolának. A 16.258.063.- forint összköltségű beruházás a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése projekt keretében valósult meg...

A pályázat révén az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) lehetőségek alkalmazása mind a tanórai, mind az otthoni tanulás tekintetében jelentős mértékben kiszélesednek. Az IKT eszközök alkalmazásával könnyebben megvalósítható a differenciált oktatás az összes tantárgyban. A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése az oktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

Módszertani megújulás IKT eszközökkel - Tanulói laptop program Kaposfőn

A képzés során a fiataloknak meg kell tanulniuk alkalmazni a mai kor info-kommunikációs eszközei által biztosított lehetőségeket. Az elmúlt évek iskolai fejlesztéseivel Kaposfő igyekezett megteremteni a gyermekek közti esélyegyenlőséget az oktatás területén. Ennek a lépésnek egy következő állomása, hogy jelen pályázat keretein belül ehhez az infrastruktúra is biztosított legyen.

A 21. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az ún. informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Ennek érdekében a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás kiemelt feladata. Az informatikai ismereteket, eszközöket, a kommunikációs kultúrát mindenki számára ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni az oktatási rendszeren belül.

A cikk teljes terjedelemben itt olvasható somogymegye.us

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: