Képzés - Módszertan

A digitális írástudás gyermekkori megalapozása - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés

A digitális írástudás gyermekkori megalapozása

Változott-e a kisdiákok kedve iskolába menet az elmúlt évszázadok során? Vajon mindegyikük örömmel, félelem nélkül lép be nap mint nap az iskola kapuján? Mit cipelnek a hátitáskában? Palatáblát, súlyos könyveket vagy nemsokára PC- táblát?

Kőrösné Mikis Márta tollából kiváló ajánlások a 3–10 éves gyermekek nevelőinek...

Részlet a bevezetőből

"Amikor a gyermekek „játszanak” akár az informatika órán, akár más, az információs és kommunikációs kultúrát fejlesztő foglakozáson, akkor tulajdonképpen az információszerzés, -tárolás, -feldolgozás és -továbbítás jelentős fogalmaival, módszereivel, eszközeivel ismerkednek meg – életkoruknak megfelelően.

Ahhoz, hogy ne csak száraz, élettelen tantervi követelmény maradjon az IKT megismerése és elsajátítása, az alapozást már a kötelező iskolázás elején meg kell kezdenünk.

Ehhez – az infrastrukturális feltételeken túl – olyan képzett tanítókra van szükség, akik nem idegenkednek az új technikai eszközöktől, akik számára természetes a digitális írástudás.

Az óvodai előzményekre építve azt is tudják, hogy az adott életkorban mi és milyen formában közvetíthető kis tanítványaik számára. És ha ez az ismeretátadás sikeres, akkor az általuk oktatott-nevelt gyermekek várhatóan felnőttként is lelkes olvasóvá, könyvtár– és számítógép-használóvá válnak, felismerve a kulturálatlan alkalmazás veszélyeit és magukévá téve az információs társadalom évezredek során felhalmozott tudásának kincseit.

A tanítók, óvoda– és gyógypedagógusok informatikai képzéséről-továbbképzéséről, ellátásáról szakirodalommal: konkrét módszertani anyagok kidolgozásáról és terjesztéséről ezért idejében gondoskodnunk kell.

Mindehhez kíván e kötet is hozzájárulni."

Az elektronikus kiadvány tartalomjegyzéke:

***

Kapcsolódó cikkek: - Vissza

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: