Közösség - Események

Az online tanóra kuliszatitkai: Multimédia az oktatásban konferencia - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Az online tanóra kuliszatitkai: Multimédia az oktatásban konferencia

A Zsigmond Károly Főiskola rendezésében az idén 14. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban konferencia, aminek két kuriózuma is van...

Multimédia és interaktív oktatástechnika. Két elválaszthatatlan fogalom. Az oktatásban a multimédia volt előbb (kezdve az írásvetítővel, majd az iskolai projektorokkal), de az interaktív táblák megjelenésével az interaktivitás is bevonult a multimédia hatékonyságnövelő tényezőinek sorába.

Ezért is kap új dimenziót, az immáron 14. alkalommal megrendezésre kerülő Multimédia az oktatásban konferencia. Az idei konferencia unikumait az élő, internetes közvetítés, és az online tanóra bemutatása adja.

A konferencia témája az oktatási tevékenység és a – legszélesebb értelemben vett – multimédia-technológia kapcsolata, így a társadalomtudományi kutatástól a biológiai sajátosságokig, a módszertani kutatásoktól, a technológia új eredményeinek bemutatásáig széles területet fog át. Új elemként jelenik meg a multimédia alkalmazási lehetőségeinek áttekintése a művészetek világában. Igyekszik a multimédia oktatásban történő hasznosítására, a technikai és módszertani fejlesztésekre és kutatásokra koncentrálni.

A konferencia célja
  • Elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjét és találkozását.
  • Bemutatkozási és publikálási lehetőséget adjon a hazai és a határon túli oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak az új kutatási eredmények széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok segítségével.
  • Az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak a „Journal of Applied Multimedia” folyóiratban történő megjelenésre (http://jampaper.eu).

A benyújtott és megtartott előadások a konferencia kiadványát képező DVD-n jelennek meg, mind szöveges, mind videó formátumban. E mellett a konferencia évek óta on-line közvetítéssel követhető az interneten is. Tervezik, hogy a korábbi években is a program részét képező videó konferencia előadások mellett virtuális szekció is kapcsolódik a programhoz.

Az idei konferencián első alkalommal on-line tanóra kulisszatitkaiba is bepillanthatnak a résztvevők. Láthatják egy videó-konferencia rendszerű tanúra oktatói és hallgatói élethelyzeteit, módszereit és utána a tanárral és a diákokkal kerekasztal beszélgetés keretében elemezhetik a tapasztaltakat.
A konferencia tervezett főbb témakörei, gondolatkörei
  • M-learning, mint az oktatás egy új eszköze. A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei.
  • Digitális tudásbázisok és keretrendszerek kapcsolata. Kapcsolódás, elérés, részvétel a virtuális térben.
  • Könyvtár, multimédia, oktatás. A könyvtárak új helye, szerepe a modern, a multimédiás, a hálózati tanulás időszakában.
  • Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolata. Vannak-e szerzői jogi korlátok a virtuális térben. Személyes tudás vagy közösségi tudás.
  • A közszféra és a multimédia kapcsolata
  • A klasszikus multimédia fejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatás.

A konferencia időpontja:2008. szeptember 25-26.

Helyszín: Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Kelta u. 2.

***

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: