IKT műhely - IKT az osztályomban

Hogyan vonjuk be tanulóinkat az e-Twinning tevékenységekbeAz e-Twinning projektekben való részvétel a tanárok és a tanulók számára egyaránt sok előnnyel jár. Megfogalmaztunk néhány javaslatot, melyek követésével biztosíthatja, hogy diákjai számára a lehető legtöbb kedvező eredménnyel járjon az e-Twinning tevékenységekben való részvétel.

Az alább javasolt tevékenységek közös célja a diákok bevonása minden döntésbe és tevékenységbe a projekt legelejétől kezdve.

Az alábbi javaslatokat a Nemzeti Szolgáltatópontoknak a diákok eTwinning tevékenységekbe való bevonásáért felelős munkacsoportjával együttműködésben állítottuk össze. Ha szeretne konkrét ötleteket olvasni arról, hogy hogyan tudná bevonni diákjait a TestvérTér használatába, olvassa el Val Brooks tanácsait a Diáksarok használatához.

 
A projekt előtt
 • Egy gyakorlati példa ismertetésével mutassa be a diákoknak az eTwinning projektek alapvető elemeit.
 • Nagy vonalakban ismertesse a tervezett projekt lényegét, és kérdezze meg a diákokat, van-e olyan ötletük, amivel kiegészítenék a projektet, vagy amivel szeretnének még foglalkozni a projektmunka során.
 • Magyarázza el, hogy a projekt során minden résztvevő (akár tanár, akár diák) szerephez jut majd.
 • A diákokkal közösen határozzanak meg néhány érdekes témát, amit a projekt során feldolgozhatnak.
 • Törekedjen minél több olyan elemet beilleszteni a projekt tervébe, amely megfelel a diákok érdeklődési köreinek (eszközök, nyelvek, témák stb.).
A projekt megtervezése
 • Vonja be a diákokat a projektpartnerekkel közösen végrehajtandó tevékenységek megtervezésébe.
 • Mérje fel a diákoknak a partnerországokkal kapcsolatos ismereteit, és kérdezze meg azt is, mit szeretnének még megtudni róluk.
 • Kérje meg a diákokat, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák bemutatni projektpartnereiknek iskolájukat, szűkebb környezetüket és országukat. Ez után a gyerekek végezzenek kutatást, és készüljenek fel a bemutatkozásra.
 • Terjessze el a projekt hírét az iskolában (hirdetőtáblákon, az iskola honlapján stb.), hogy mindenki értesüljön róla.
 • A projekt résztvevőivel állapodjanak meg a közös munka során felhasználandó eszközöket illetően. Járjanak utána, ki milyen eszközöket ismer, majd közösen válasszák ki az összes projektpartner által használandó eszközöket.
 • Mutassa be a diákoknak a TestvérTeret és annak eszközeit, különös tekintettel a „Diáksarok” felületre.
 • Önbizalmuk megnövelése érdekében gyakorolja a diákokkal a projekt munkanyelvének használatát.
 • Tájékoztassa diákjai szüleit a projektről, és gondolkodjon el azon, hogyan vonhatná be őket is a munkába.
 • A TestvérTér Tanári Szoba felületén hozzon létre egy időbeosztást a projekt tervezéséhez és lebonyolításához.
 • Hozzon létre egy online felületet (pl. egy blogot vagy fórumot), amelyen keresztül a diákok megoszthatják Önnel és egymással a projekttel kapcsolatos elvárásaikat, vagy egy tanóra keretében beszélgessenek erről a gyerekekkel.
 • Vonja be kollégáit is a projekt kidolgozásába és népszerűsítésébe.
 
A projekt közben
 • A tanteremben vagy az iskola egy másik részében alakítson ki egy „diáksarkot” a projekt bemutatására. Itt kiállíthatják a projekttel kapcsolatos képeket, logókat, szlogeneket, rajzokat stb.
 • Alakítsanak ki vegyes párokat vagy csoportokat a partnerosztályok diákjaiból. Egy diák se maradjon külföldi pár vagy csoport nélkül.
 • A diákok chaten vagy videokonferenciák keretében folytatott beszélgetéseken, valamint fényképek megosztásával ismerkedjenek meg egymással. Ehhez felhasználhatnak olyan híres embereket (színészeket, sportolókat stb.) ábrázoló képeket is, akikkel azonosulni tudnak.
 • Ösztönözze diákjait a TestvérTér Diáksarok felületének önálló kialakítására és kezelésére.
 • Biztassa diákjait arra, hogy vegyék át az irányítást, és önállóan végezzenek el különböző tevékenységeket (pl. fájlok feltöltése a TestvérTérbe, videók készítése, dokumentumok szkennelése, fényképek készítése stb.).
 • A TestvérTéren keresztül üzenjen a projekt résztvevőinek. Törekedjen az Önnek küldött üzenetek belátható időn belül való megválaszolására.
 • Tegye lehetővé a diákok számára, hogy ők is javasolhassanak témákat a projekttel kapcsolatos megbeszélésekhez.
 • Ösztönözze diákjait arra, hogy szabadidejükben is írjanak hozzászólásokat a projektpartnereik által publikált bejegyzésekhez (pl. a blogokon vagy a fórumokban).
 • Hozzon létre egy közös naptárt, amelynek segítségével a diákok is követhetik a fontos időpontokat (pl. nemzeti ünnepek, sportesemények stb.).
 • Dolgozzon ki a gyerekek egyéni érdeklődési köreinek és készségeinek megfelelő különböző tevékenységeket. Ezzel biztosíthatja folyamatos aktív részvételüket.
 • Vonja be a diákok szüleit is a projektbe az által, hogy számukra is elérhetővé teszi a TestvérTeret (látogatóként). Ilyen módon figyelemmel kísérhetik a gyermekeik által végzett munkát, és segítséget is nyújthatnak nekik.
 • Az összes diákot vonja be a projektmunkába, bármilyen szintű is a projekt során feldolgozott anyag. Amennyiben szükséges, igazítsa egyéni készségeikhez és szükségleteikhez a különböző tevékenységeket.
 • A projekttevékenységeket illessze be a tanórai tevékenységek közé. Ilyen módon a diákok számára természetesebb lesz a projekttevékenységekben való részvétel, és nem tartják majd különmunkának.
 • A tanítási hét különböző napjain jelöljön ki kifejezetten a projekttevékenységeknek (pl. TestvérTér, eszközök, előadások stb.) szentelt időpontokat.
 • Határozzon meg különböző szempontokat a projekt kiértékeléséhez, melyek alapján a diákok a későbbiek során elemezhetik a projektmunkát.
 • A kommunikáció során a nyelvtani szempontok helyett inkább a diákok közötti interakcióra fektesse a hangsúlyt.
 • A projekt tervezett időtartamának nagyjából a felénél törekedjen a projekttel kapcsolatos anyagok és eredmények publikálására és elterjesztésére.
 • Ossza meg innovatív anyagait projektpartnereivel, hogy ők is felhasználhassák ezeket saját osztályukban. Az ilyen jellegű anyagok felhasználásával törekedjenek a tanulási folyamat olyan szemléletű megközelítésére, mely túllép a kizárólag a tankönyvek által megszabott kereteken.
A projekt után
 • Diákjaival beszélgessenek a projekttel kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalataikról. Idézzék fel a diákok előzetes elvárásait, és beszéljék meg, hogyan alakultak ezek a későbbiek folyamán.
 • A projekt kiértékelése során vegye figyelembe a diákok véleményét is.
 • A diákokat is bevonva tájékoztassa a projektről az oktatási közösséget és tágabb környezetét.
 • A projekt egyes tevékenységeire építve kezdjen további tevékenységeket diákjaival.
 • Amennyiben megoldható, tegye lehetővé, hogy diákjai is beszámolhassanak tapasztalataikról különböző képzéseken, szemináriumokon stb.
 • Projektjével pályázzon a Minősített eTwinning Projekt címért, és amennyiben elnyeri azt, ünnepelje meg diákjaival az elismerést.
 • Ösztönözze diákjait az örömteli kommunikáció folytatására a projekt lezárulta után is. A további kommunikáció épülhet például különböző hosszú távú tevékenységekre vagy tágabb témakörökre (pl. születésnapok, európai sportesemények, videók és fényképek megosztása stb.).
 • Ösztönözze diákjait a projekt eredményeinek felhasználására és továbbadására.
 • Szervezzen nyílt napokat, melyek során a diákok bemutathatják a projektet szüleiknek.
 • Elemezze a projektnek a diákok tanulási folyamatára gyakorolt hatásait, és gondolkodjon el rajta, a jövőben hogyan fejleszthetné még tovább a tanulási folyamatot.

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

További információ >>> Hogyan vonjuk be tanulóinkat az e-Twinning tevékenységekbe

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: