IKT műhely - 101 ötlet

 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Fizika: A radioaktivitás alapjai
 
A radioaktivitás tanítása igen izgalmas és fontos témakör.

A témakör szorosan kapcsolódik a fizikához, kémiához, valamint orvostudományi vonatkozásban a biológiához. Ebben az esetben jól érvényesül az interdiszciplinaritás, a tantárgyak közötti kapcsolat. A diákok kreativitása könnyen megvalósulhat.

Az új fogalmak bevezetésekor (az atommagok összetételével kapcsolatban) a kémiai alapfogalmak ismeretére (rendszám, tömegszám, atommag, proton, neutron) is szükség van. Amennyiben a diákok nem rendelkeznek az alapfogalmak ismeretével, akkor azok az interneten található feleletválasztós teszt segítségével eleveníthetők fel.

Javasolt: Atommagok-feleletválasztós teszt

A természetben található radioaktív anyagok bomlásának három típusa jól szemléltethető a tananyaghoz tartozó flash programban készült animációval.

Radioaktivitás-alfa

Radioaktivitás-béta-bomlás

Radioaktivitás-gamma-bomlás

A segédanyag egyénileg és csoportosan is feldolgozható. Ha az idő engedi, kiegészítő vitát és más kooperatív módszereket is alkalmazhatunk a téma feldolgozásakor.

A feladat a Microsoft Magyarország megbízásából készült '101 ötlet innovatív tanároknak" kiadványából való. Az eredeti anyag itt olvasható jos.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: