IKT műhely - 101 ötlet

 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Fizika: Radioaktív bomlási sorok tanítása
 
A diákok elég nehezen tudnak különbséget tenni a radioaktív bomlási sorok között.

Éppen ezért sokat segít, ha az új fogalmak megtanításakor, begyakoroltatásakor az interneten található szimulációs programokat, animációkat mutatjuk be, dolgozzuk fel kis csoportokban.

A téma feldolgozásához a következő weboldal felhasználása ajánlott:
Radioaktív bomlási sorok

Az interaktív szimulációs feladatot a diákok kis csoportban a leírtak szerint végrehajtják, majd közösen vita módszerrel elemzik, megbeszélik. Ha az idő engedi, kiegészítő vitát és más kooperatív módszereket is alkalmazhatunk a téma feldolgozásakor.

A radioaktivitással kapcsolatosan a következő érdekességre célszerű felhívni a diákok figyelmét:

  • A bomlási sorokban fennálló egyensúly alkalmat ad a hosszú felezési idők meghatározására az egyes tagok koncentrációinak mérése segítségével. (Ez adja meg a választ arra a gyakran feltett kérdésre: „hogy mérték meg, hogy az uránnak 4,5 milliárd év a felezési ideje?”)
  • Megmagyarázhatjuk, hogy miért vannak a Földön még mindig olyan természetes radioaktív elemek, amelyek felezési ideje sokkal kisebb, mint a Föld életkora.
  • Felhívhatjuk a figyelmet a természetes radioaktivitás jelenségére, s elmondhatjuk, hogy a bennünket körülvevő sugárözön egy jelentős része a Földben lévő természetes anyagoktól származik.

A begyakoroltatott fogalmakon túl több, radioaktivitással kapcsolatos fogalmat is tartalmaz a tananyag (aktivitás, felezési idő stb.), és ezért összefoglaló jellegű feldolgozást, valamint egyéni tanulást is lehetővé tesz.

A feleletválasztós teszt segítségével a diákok önellenőrzést is végezhetnek.
Bomlási sorok - Feleletválasztós teszt

A fogalmak érdekesebbé tétele érdekében a következő szimulációk megtekintését javasolom:
Radioactive Decay Series

Radioactivity: Half Life

A feladat a Microsoft Magyarország megbízásából készült '101 ötlet innovatív tanároknak" kiadványából való. Az eredeti anyag itt olvasható jos.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: