IKT műhely - 101 ötlet

 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Nagyon sok atommagnak megvan az a tulajdonsága, hogy külső hatás nélkül valamilyen részecskét bocsát ki, és átalakul másik atommaggá.

Ezek a magok radioaktívak, a folyamatot radioaktív bomlásnak nevezzük. A kibocsátott részecskék alkotják a radioaktív sugárzást. A radioaktív bomlás folyamata véletlenszerű, statisztikus jelenség. Mivel statisztikus jelenségről van szó, először a valószínűség-számítás alapjait célszerű átismételni. Az ismétlést kétféleképpen szervezhetjük meg.

A lehetőségek egyike, hogy a tanulók számítógép előtt ülve a saját ritmusukban, válaszolják meg az interneten található feleletválasztós tesztet:
Feleletválasztós teszt

A feleletválasztós teszt feldolgozásakor hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a valószínűséget a „kedvező” esetek és az összes eset számának aránya határozza meg.
A teszt kitöltése után a tanárral közösen, kooperációban beszélik meg a kérdésekre adott helyes és helytelen válaszokat. A tesztet a diákok önellenőrzés céljából önállóan is használhatják.

A bomlástörvény tanításakor a fogalmak ismertetése, a téma elmélyítése érdekében az interneten is leírt játékot érdemes eljátszani a tanulókkal:
Bomlástörvény - játék

Az exponenciális bomlástörvény témakör, az alábbi szimulációs programmal még érthetőbbé, világosabbá tehető:
Bomlástörvény - szimulációs program

A szimulációs feladat célja:

  • megmagyarázható a radioaktív anyagok bomlási folyamata
  • a leányelem/szülőelem arányából a kormeghatározás alapötletének ismertetése

Az anyag egyénileg és csoportosan is feldolgozható.

A feladat a Microsoft Magyarország megbízásából készült '101 ötlet innovatív tanároknak" kiadványából való. Az eredeti anyag itt olvasható jos.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: