Hírek - IKT hírek röviden

IOT.hu - IKT hírportál pedagógusoknak
A világban lezajló oktatási paradigmaváltás hazai gyakorlatba való átültetését is segíti a Győrben üzembe helyezett szerverterem azáltal, hogy gyorsabb, korszerűbb és biztonságosabb informatikai-infrastrukturális hátteret biztosít a köz- és felsőoktatást kiszolgáló informatikai rendszerek számára.
 
Ezek az - új technikai lehetőség nyomán megújuló - szoftverek lehetővé teszik:
  •  a "webkettes" térben történő tudásszerzést
  • a közösségi alkalmazások elérhetőségét
  • az információátadást
  • megváltoztatják az intézményrendszerek irányíthatóságát
  • segítenek összehangolni a képzési kínálatot a munkaerőpiac igényeivel.
Az Európai Unió támogatásával megvalósult beruházás tehát nem csupán egy nagy kapacitású hardverpark, hanem a tanulás-képzés folyamatára alapvető hatást gyakorló fejlesztés.

A szerverteremben, amelyen az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett, a magyar köz- és felsőoktatást kiszolgáló informatikai rendszerek futnak. A „Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban" elnevezésű project keretében kétmilliárd forintból megvalósuló beruházást az Európai Unió támogatta.
 
A tény önmagában leginkább az oktatási vagy informatikai szakma számára lehet figyelemre méltó, ugyanakkor a projekt hosszabb távú hatásainak elemzéséből kimutathatóak a megújulási törekvései egy olyan a globális szinten lezajló paradigmaváltás által is lépésre kényszerített, stratégiai ágazatnak, amelynek eredményei vagy sikertelenségei, ha közvetve is, de minden magyar családot érintenek.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megfelelő infrastruktúrát kapnak azok a szintén európai támogatással kifejlesztett oktatási-informatikai rendszerek, amelyek az köz- és felsőoktatás hatékonyságát fokozhatják. Az összetett innovációs stratégiát a legújabb technológiák adaptálása és a társadalmi célelvűség jellemzi. A Győrben üzembe állítandó gépterem csúcstechnológiát jelentő számítógépeit ugyanis eleve ún. klaszteres (felhőszerű) hálózatba szervezték.
 
Az erőforrások aggregálásával így olyan struktúra jött létre, amelynek dinamikus rendszere hatékonyabb és gyorsabb hardverkörnyezetet, fokozottabb adatbiztonságot és üzembiztosabb működést eredményez. Mivel az egyes feladatokat nem ún. dedikált számítógépek végzik, hanem a hálózat egésze, az erőforrások dinamikusan arra a területre szervezhetőek, amely éppen a legnagyobb igénybevételnek van kitéve.
 
Az informatikai szakzsargon által „vas"-nak nevezett eszközökben rejlő kapacitástöbblet pedig újabb szoftverek hadrendbe állítására ösztönözheti a fejlesztőket. Bár a jelképes indítógomb megnyomása után nem tapasztalhatóak majd látványos, drámai változások, az Educatio Kft. új adatközpontja mégis erőteljesen katalizálja majd annak a komplex informatikai rendszernek a fejlődését, amely átszövi a hazai köz- és felsőoktatás különböző szintjeit, és megfelelő eszközrendszert biztosít az ágazatnak a korszerű kihívásokkal, ideákkal kapcsolatban. Ezek közül az egyik legfontosabb a „webkettes" térben történő ismeretszerzésre való igény kiszolgálása.
 
A közösségi szolgáltatások erőterében felnövő generáció ugyanis nem feltétlenül csak a tankönyvek betűi alapján képzeli majd el a tektonikus mozgásokat vagy az ozmózis folyamatát: multimédiás tartalmakat fogyaszt, közvetít és alkot, valós időben kíván kommunikálni, segítséget vagy információt szerezni. A tudás- és ismeretmegosztásnak - a napjaink pedagógiai szemléletét alapvetően megváltoztató tanuláselméletben, a konnektivizmusban is hangsúlyozott - gyakorlatát kívánja a hazai oktatásban adaptálni a megújuló Sulinet.
 
A fejlesztők az eddig is népszerű portál közösségi hálózattá bővítésével ösztönözik a felhasználókat arra, hogy a pedagógusok, tanulók által a mindennapokban is szívesen használt eszközökkel bővíthessék oktatási, tanulási fegyvertárukat. Ennek értelmében a Sulinet Portálon mód nyílik a tudás és tartalom megosztására, közös építésére, a létrejövő digitális tananyaggyűjteményben való keresésre, letöltésre, az oktatással, pedagógiával kapcsolatos szakmai hírek elérésére.
 
A szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódik az ingyenesen használható Sulinet Digitális Tudásbázis, amelynek fő feladata a tananyagok, illetve az oktatásban alkalmazható egyéb tartalmak felhasználásának a támogatása. Segítségével az önálló felkészülés, a tanórai felhasználás, az egyéni és különböző csoportmunkához szükséges szolgáltatások és tartalmak állnak rendelkezésére minden felhasználó számára.
 
A legfontosabb cél azonban az, hogy a tanulók, pedagógusok számára – a Sulinet Portál szolgáltatásait felhasználva - lehetővé tegye az előre elkészített tananyagok testreszabását, továbbá teljesen új tananyagok megalkotását és publikálását. De hiába válik sikeressé a módszerek fejlesztése által a folyamat közvetlen célja, azaz a tudásátadás, a jártasságok és képességek kialakítása, ha a rendszert nem szabályozza valamilyen mértékben a társadalmi hasznosság elve. Az utóbbi időszak felmérései azt mutatják, hogy ma a diplomásokat még mindig kevésbé fenyegeti a munkanélküliség, mint a diplomával nem rendelkezőket.
 
Annak érdekében, hogy ez így maradhasson vagy tovább javuljon a diplomások munkáltatók általi keresettsége a két szegmens törekvéseit segít összehangolni a Diplomás Pályakövető Rendszer. A DPR keretében feldolgozzák a meglévő központi és intézményi adatokat, illetve közvetítik az államigazgatás, a felsőoktatásba jelentkezők, a hallgatók, az intézmények és a munkaerőpiac felé. A DPR ezáltal hozzájárul az intézmények versenyképességének javításához és a hazai felsőoktatás minőségorientált, célelvű fejlesztéséhez.
 
A project keretében létrehozott portál a frissen végzettek számára is segítséget nyújt a pályaorientációs célú önismereti tesztekkel, a szakok karrierlehetőségeinek bemutatásával és az újrafelvételizést segítő szolgáltatásokkal (pl. mesterszak kereső). A jelentkezők ugyanezeket az információkat a pályaorientáció, az intézmény, a képzés kiválasztásánál hasznosíthatják, ezek segítségével képet alkothatnak arról, hogy mire lesz jó és használható lesz-e egyáltalán egy adott intézmény diplomája a végzés után. Az ágazat szakmai korszerűsítése mellett a fejlesztés igyekszik javítani a felsőoktatás hatékonyabb működését támogató irányító rendszereket is.
 
A szintén európai uniós támogatásból megvalósuló Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer által a szakma döntéshozói pontosabb információkat nyerhetnek az ágazatban zajló folyamatokról, a különféle területeken áramló adatforgalomról. Ennek eredményeként a felsőoktatás átláthatóbbá, tervezhetőbbé válik. A rendszer működése hozzájárul a nyilvánosság bővüléséhez. Az AVIR rendszer a felsőoktatásban korábban párhuzamosan futó intézményi, ágazati adatbázisok és a felsőoktatáshoz kapcsolódó államigazgatási adatok összekapcsolására, együttkezelhetőségére épül. A rendszer statisztikák készítésére, a felsőoktatásban történő folyamatok nyomon követésére, ellenőrzésére és a tervezett döntések hatásának modellezésére használható.
 
Az intézményvezetőket segíti, hogy saját egyetemüket, főiskolájukat elhelyezhessék a magyar felsőoktatás palettáján. Mivel a győri adatközpont és szerverpark több mint 50 ilyen rendszer infrastrukturális alapja, hatalmas elemszámú, közhiteles adatbázisokat tárol, amelyek százezres nagyságrendben tartalmaznak személyes adatokat is, a tervezők különös figyelmet fordítottak ezeknek az információknak a fokozottabb védelmére Az új hardveregyüttes tehát nem csupán az átfogó oktatási-informatikai innovációk nyomán jelenleg realizálódó rendszerek technikai bázisa, hanem – kapacitása és struktúrája okán – lehetőség is, amely újabb fejlesztéseket inspirálhat a hazai köz- és felsőoktatás versenyképességének megteremtése érdekében.
<<< Szóljon hozzá a cikkhez! Ha hasznosnak találja lájkolja, twittelje! Kollégái, ismerősei így könnyebben rátalálnak és szívesen olvassák ezt a cikket. <<< egy kattintást megér!

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi GáborHozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: