IKT műhely - 101 ötlet

 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Fizika: Egyenletesen változó mozgás tanítása
 
A téma kitűnő lehetőséget teremt arra, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Nem elég hamar kezdeni a diákok felkészítését a mindennapos közlekedésre és a balesetek megelőzésére.

A balesetek megelőzésben nagy szerepe van a vezető reakciós idejének. Amennyiben a vezető gyorsan reagál a nem várt eseményekre, és időben fékez, akkor a baleset nagy valószínűséggel még elkerülhető, illetve a bekövetkezett koccanás stb. súlyossága csökkenthető.

A reakciós idő mérésekor, meghatározásakor lehetőségünk van a fizika törvényeit a gyakorlatban
is alkalmazni. A reakciós idő megértése érdekében javasolom, hogy minden tanuló számítógép előtt üljön, és önállóan futtassa az alábbi szimulációt:

Reaction Time Measurements

A szimuláció segítségével a tanulók önállóan mérhetik a saját reakciós idejüket, és becsléseket végezhetnek. Például megbecsülhetik, hogy az autópályán haladva, mennyi idő alatt és (a féktávolság ismeretében) hány méter megtétele után tudnának megállni, ha valamilyen nem várt eseményt észlelnének.

Figyelembe kell venni, hogy a féktávolság függ a talaj minőségétől is. Télen, jeges úton sokkal kisebb a súrlódási együttható az autó kereke és az út között. A szimuláció lehetőséget nyújt a sebesség, súrlódási együttható változtatására. A paraméterek változtatásának függvényében a féktávolság a súrlódási együttható függvényében is változik.

A szimuláció kitűnő példa az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazására. Látható, hogy az elméletben tanultak szoros kapcsolatba kerülnek a mindennapi élettel. A következő szimulációval a tanulók szintén a reakciós idejüket mérhetik, abban az esetben, ha autópályán 10 autó halad. Megfigyelhetik, hogy az első autó ütközése után, mikor kerülhető el a baleset, a többi 9 autó egymásba rohanása, ütközése.

A szimuláció jól modellezi a napjainkban sokszor előforduló helyzeteket

Reaction time and car accident

konkrétan: Reaction time and caraccident


A témával kapcsolatban további javasolt weboldak:

Schulfysik.de

Fisica I-C

Egyenes vonalú egyenletes gyorsulás

A feladat a Microsoft Magyarország megbízásából készült '101 ötlet innovatív tanároknak" kiadványából való. Az eredeti anyag itt olvasható jos.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: