Hírek - IKT hírek röviden

IOT.hu - IKT hírportál pedagógusoknak A felkészítő tréning az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásban való alkalmazásait mutatta be – középpontban az interaktív tábla módszertani applikációinak kérdésével.

A tréning célja az volt, hogy rávilágítson, miként lehet a napi használat során megjelenő IKT-alkalmazásokat hatékonyan beépíteni az oktatásba.

Hol van a pont a dalban? Hányféleképpen lehet ismertetni egy matematikai példa megoldását – el is tudjuk játszani azt? Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán 2011. június 20-án, egész napos tréning és workshop során korszerű tanulásirányítási módszereket mutattak be. A program, az „Európai Léptekkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi TÁMOP-pályázat „Képzők továbbképzése” elemi projekt keretében jött létre.

Kooperatív és játékos készségfejlesztő órák a Képzők továbbképzésén

Kooperatív ének-zene óra a rendezvényen

A rendezvényen két, egymással párhuzamosan futó és forgószínpadszerűen látogatható programon vehettek részt az érdeklődők. A workshop három résztémát érintett: foglalkozott a szimulációs játékok felhasználási lehetőségeivel, a kooperációval a matematika és az ének-zene oktatásban, valamint a művészeti nevelés és a portfólió kapcsolatával. A felkészítő tréning az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásban való alkalmazásait mutatta be – középpontban az interaktív tábla módszertani applikációinak kérdésével. A tréning célja az volt, hogy rávilágítson, miként lehet a napi használat során megjelenő IKT-alkalmazásokat hatékonyan beépíteni az oktatásba.

A workshop kooperatív matematika óráján a játékos csoportfelosztást követően minden csapat választott egyet a felkínált feladatok közül, majd a csoport tagjai közös erővel - a csoport „Lelkesítőjének” buzdítása mellett – oldották azt meg. Attól függően, hányféle módon lehetett eljutni a megoldásig, a csoportnak egy feladatsorból kellett kiválasztania azt a következő példát, amelynek ugyanannyi megoldási lehetősége volt. Az eredményeket ezután rajz, vagy előadás formájában kellett bemutatni.

Az ének-zene órán egy 17. századi dalban kellett felismerni a szüneteket – azokat a pontokat, amelyek után új dallam következik. A feladat során mindenki számára világossá vált, hogy egy-egy dal úgy épül fel, mint a szöveg - a mondatok végén, a pont után új gondolatok következnek.

Az esemény az innovatív módszereket jól ismerő, azokat a pedagógusképzési gyakorlatban sikerrel alkalmazó oktatók közreműködésével jött létre. A programban vezető oktatók és doktoranduszok, illetve doktorjelöltek dolgoztak együtt.

„A tanulásirányítás hatékonyságát növelő tanítás- és tanulás-módszertani felkészítés részeként szerveződő programok a pedagógus alap- és továbbképzésben foglalkoztatott oktatók szemléletének alakítását, pedagógiai kultúrájuk formálását és az egymástól tanulást célozzák. Szeretnénk, ha a közoktatás fejlesztésére irányuló innovatív módszerek a felsőoktatás pedagógusképzési gyakorlatának szerves elemeivé válnának” – fejtette ki Podráczky Judit, a Neveléstudományi Tanszék tanszékvezetője, főiskolai docense, aki a projektet koordinálja.

Kiemelte, hogy az innovatív módszerek képzésbe való beépítésére a Karon eddig is szerveződtek olyan programok, amelyek az oktatók továbbképzését szolgálták - azok többnyire új alapszak bevezetéséhez kapcsolódtak, vagy egy-egy tanszéket érintve, bizonyos részterületekre koncentrálva jelentek meg. A pályázat most lehetőséget kínált a Kar minden tanszékét megmozgató és javarészt tanszékközi kooperációban kivitelezett képzők továbbképzése program megvalósítására.

„Szerettük volna megmutatni, hogy ugyanazok a módszerek miként alkalmazhatók, hogyan adaptálhatók a különböző, vagy éppen rokon szakterületeken. Lényegesnek tartottuk, hogy az együttműködésre építő stratégiák, a fejlesztő értékelés és az IKT-felhasználása - a szakterületi hasznosíthatóságon túl - a közös cél és a pedagóguskompetenciák kialakítása szempontjából hangsúlyt kapjanak” - fejtette ki a projekt koordinátora.

Podráczky Judit szerint az IKT-val támogatott oktatás akkor és ott célszerű, ahol az többletet jelent más oktatási módszerek alkalmazásához képest. Az interaktív tábla közoktatásban való felhasználása kapcsán elmondta, lényeges tapasztalatuk, hogy az eszközökkel való ellátottság és az eszközök használata nem feltétlenül járnak együtt. A használat elsődlegesen nem eszközellátottságtól függő technikai, sokkal inkább szemléleti és módszertani kérdés. A projekt koordinátora hangsúlyozta: örülne, ha a hagyományostól eltérő tanítási-tanulásirányítási módszerek az oktatók többségének mindennapi gyakorlatában is megjelennének, annak szerves elemeivé válnának.

A Kar a Pedagogikum Központ alprojektjéhez kapcsolódva a „Képzők továbbképzése” című elemi projekt keretében, elsődlegesen oktatásfejlesztési feladatot és ehhez illeszkedő kutatást vállalt. A közoktatás megújításának preferált területei között hangsúlyosan szerepel a kora gyermekkori fejlődés hatékonyabb segítése és az alsó tagozatos oktatás megújítása. A korszerűsítési folyamat nem képzelhető el a pedagógus alap- és továbbképzések tanítás- és tanulás-módszertani megújítása nélkül - a projekt ezért a tanító- és óvóképzésben foglalkoztatott oktatók szemléletének alakítását célozza.
<<< Szóljon hozzá a cikkhez! Ha hasznosnak találja lájkolja, twittelje! Kollégái, ismerősei így könnyebben rátalálnak és szívesen olvassák ezt a cikket. <<< egy kattintást megér!

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor... Tovább a teljes cikkhez >>> Kooperatív és játékos készségfejlesztő órák a Képzők továbbképzésén kpeltehu

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: