Interaktív Oktatástechnika - Vezércikkek

Lexikális tudás vagy problémamegoldó képesség - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésLexikális tudás vagy problémamegoldó képesség

Rendszeresen felbukkan ez a pedagógiai kérdés, mi a hasznosabb, rengeteg ismeretet tudni (tanítani), vagy magát a problémát, összefüggéseket felismerni és arra önállóan megoldást keresni.

Ma, beszélgetve egy régi diákommal és elolvasva a Reakció hasonló problémán merengő posztját, természetesen a teljesség igénye nélkül összeszedem a (nem csak digitális vonatkozású) gondolataimat.

A probléma - még ha annak is látszik- nem triviális.

Mondhatnánk, hogy az önálló problémamegoldás fejlesztése az ideális megoldás, mert ezzel egy univerzális képesség alakul ki, ami gyakorlatilag minden feladat megoldását lehetővé teszi. Az igazi kérdés nem a faladat megoldásának képessége, hanem annak hatékonysága, hatásfoka, erőforrásigénye. Ezt figyelembe véve a lexikális, vagy gyakorlás útján szerzett "kész" tudás is gyakorta versenyképes.

Vegyünk egy példát:

Gépírás. Gépelni mindenki tud, aki ismeri a betűket, a kérdés a hatékonyság. Azok a harmincasok és a felettiek, akik felnőtt fejjel ültek le a számítógép elé és nem tanultak gépírni általában a 2 újjal gépelés és nyolc újjal a betűk keresgetése módszert alkalmazzák. Ez némi gyakorlat után 6:4 arányra javítható. A digitális bennszülött fiatalok, ezt a feladatot, -bár többségük a gépelést nem szervezett formában tanulta- remekül megoldják, jóval nagyobb hatékonysággal és kevesebb hibával.

Vegyünk egy másik példát.

Fejben számolás. Ugyanezt a két csoportot összehasonlítva a digitális bevándorló idősebbek még tanultak szorzótáblát, sokáig a matematikai műveleteket papíron, vagy fejben végezték. A bennszülött fiatalok környezetében, viszont a legtöbb esetben van egy eszköz amivel a szükséges számítást el tudják végezni. Ha épp nincs akkor egy bevásárlókosár értékének a megbecslése is komoly gondokat jelenthet.

A pedagógia klasszikus álláspontja szerint a két módszer kb. fele-fele arányban alkalmazandó. Azon, hogy mit és mikor kell tanítani, már megoszlanak a vélemények. Még ha valamiféle konszenzus ki is alakulna a kérdésben, ezt keresztülhúzza a tudásigények folyamatos változása.

Napjainkban, talán ez jelenti a pedagógia egyik legnagyobb kihívását. A lassan változó módszerek (és oktatók) mennyire tudnak lépést tartani az átalakuló hallgatói közeggel és a változó tudásigénnyel. A probléma itt több szálra bomlik.

1. A tanár és a diák eltérő univerzuma. A tanár, aki évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt szerezte a diplomáját, -élethosszig tartó tanulás ide, vagy oda- egészen más képet alkot az oktatandó anyagról mint a tanítványa. Más súlypontokat talál, a megszokott módszerekkel rutinosan, az újabbakkal csetlő botló módon próbálja átadni azt, ami és ahogy a fejében van. A diákok, mivel jelentősen más környezetben nőttek fel mint tanáraik, ugyanazokról a dolgokról más struktúrákat alkotnak. Sokszor meg sem értik az oktató gondolatmenetét. Akár egy évtizednyi életkoreltérés már generálhat ilyen, a gondolatmenetben és a kommunikációban megjelenő problémákat.

2. A reneszánsz ember halála. A diákok többsége ma már másképp tanul. Sokszor nem igény számukra álátni az összefüggések rendszerét, elég csak az adott feladatra kielégítő megoldást találni, ha lehet a legkisebb erőfeszítéssel. Erőforrásra optimalizálnak (minimalizálnak) A stratégiát elítélhetjük, de van létjogosultsága. Mivel sok a megoldandó probléma, nem lehet elszöszölni egy-egy feladat összefüggéseivel. A kvázi lexikális tudásoknak itt az új terepe, egy probléma - egy (megtanult) megoldási módszer. Bár ez a hozzáállás elfedi az összefüggések rendszerét, az idő mint erőforrás felhasználását tekintve igen hatékony. Nem véletlen, hogy a vállalati belső képzések és tréningek leginkább erre a hozzáállásra építenek.

3. A tudás értékének eróziója. Régebben az ismeretek megújulása lassabb volt, érényességük hosszabb ideig tartott. Ekkor érdemes volt az oktatásan a lexikális tudás átadásának módszerével stabil alapot építeni, még ha ez az építkezés lassú is volt. Megérte. Manapság ugyanez a módszer kevésbé tűnik hatékonynak. Profi szinten megtanítani pl. egy programnyelvet közép- vagy felsőoktatási képzésben lehetséges, de értelmetlen vállalkozás. Mire az alkalmazásra kerülne a sor, már a tanult ismeretek elavulttá válnak, egyedül talán a paradigmák és az alapstruktúrák lesznek újrahasznosíthatók.

4. A műveltség társadalmi értékének átalakulása. A nagy tudású, művelt ember ethosza lassan feledésbe merül. A műveltség jelentette korábban a lehetőséget a világban való sikeres eligazodáshoz. Műveltnek lenni jó és hasznos dolog volt, mindemellett társadalmi státuszt is jelentett, ha valaki nem bicskával ette a vattacukrot. Mára ez egyfajta a sznobság és a művészség meg nem értett bugyraiba száműzött attitűddé vált. Ami a mai, mainstream elismertséget jelenti, az leginkább a személyes kapcsolati háló mértékével és értékével jellemezhető. Minél több és értékesebb kapcsolattal bírunk annál sikeresebb és elismertebb tagjai lehetünk a társadalomnak. A sikeresség tehát, nem lexikális tudáshoz, hanem egyetlen kompetenciánkhoz, a kapcsolatépítési képességünkhöz kötött.

5. Az IKT és az orosztanár-effektus. A később születettek kedvéért: anno, amikor az orosz nyelv oktatása kötelezővé vált hazánkban krónikus orosztanárhiány lépett fel. Ezt az akkori oktatáspolitika úgy enyhítette, hogy gyorstalpaló tanfolyamokon kezdték képezni az orosz nyelvtanárokat. A rossz nyelvek szerint ezek az oktatók csak néhány leckével jártak előbbre, mint a tanulóik. Az effektus megismétlődni látszik. Az IKT fejlődésével és az ezzel kapcsolatos tudásigények megjelenésével egyre gyorsabban kell oktatási anyagokat kidolgozni, az oktatókat kiképezni. Ezek az oktatók sokszor digitális bevándorlók, ehhez párosul az a hiányosság, hogy az oktatott anyagban nem tudtak elmélyülni. Így, ha még fel is merülne az összefüggések feltárásának igénye ez gyakorlati szempontból nem megvalósítható, marad a feladat szűken vett megoldása.

6. A kényelem hálója. Az információ társadalomban egyre inkább különféle hálózatok elemévé válik az egyén. Sikerét, problémamegoldásait az ezekben a hálózatokban betöltött hely és a hálózatokban történő eligazodás, a használat képessége határozza meg. Nem érzi tehát szükségét annak, hogy a hálózatokban meglévő tudást magának megszerezze, archiválja, újrateremtse, megelégszik azzal a tudattal, hogy szükség esetén rendelkezésére áll. Mondhatja, minek tudni fejből az Anyám tyúkját, ha kell valamikor beírom a google-ba, vagy valaki elküldi sms-ben. A hozzáállás jogos és takarékosan bánik az erőforrásokkal. Némi veszélyt mindazonáltal hordoz. Egyrészt hamvába hull, ha a hálózatok nem állnak rendelkezésre, másrészt a nem birtokolt tudáshoz nehéz hozzátenni, arra építeni. A kényelem hálójában pihenve csak azt kell tudnunk, miért hova nyúljunk, de semmi sem a miénk igazán.

A lista- mint általában- most sem teljes. A digitális bevándorlók és benszülöttek párbeszéde még messze nem lezárt történet, Csak most kezdődik.

Dr. Vig Zoltán

A cikk teljes terjedelemben itt olvasható digitalispedagogia.blog.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Események

Digitális tananyagok

Digitális, interaktív tananyagokdigitális tananyag 1x1

 


óvoda

általános iskola

... tovább >>>

közép- és szakiskola

... tovább >>>

tantárgy szerint

matematika | földrajz | biológia | fizika | magyar nyelvtan | magyar irodalom | angol | német | kémia | történelem | történelem |

 

 

digitális tananyag videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
Stiefel - A tudás forrása Balázs-Diák Kft. - Minden ami a színvonalas oktatáshoz kell
Műszaki Kiadó Apáczai Kiadó


Tananyag

IKT eszközök


interaktív tábla módszertan | interaktív tábla használata | interaktív tábla szoftver | interaktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

további témák

interaktív tábla módszertaninteraktív tábla használata | interaktív tábla szoftverinteraktív tábla működése | interaktív tábla előnyei | interaktív tábla kiegészítő eszközei |

 
interaktív tábla 1x1

interaktív tábla tipp és trükk

 

Interaktív tábla videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

 

 IKT műhely


ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt alapfokon

ikt haladóknak

 

IKT az osztályomban videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

flash programozás | jogtiszta képek | képszerkesztő programok | jogtiszta videók | hang konvertálás, kép konvertálás | puzzle készítése | webinárium online | képernyő video készítés | videoszerkesztő program | fotóalbum | jogtiszta zene | gondolattérkép készítés | flash programozás | jogtiszta képek |

órai bontásban...

matematika | fizika | földrajz | magyar irodalom | ének-zene | biológia | angol nyelv | történelem | magyar nyelvtan | testnevelés |

 
ikt tippek kezdőknek

ikt trükkök haladóknak

 

ikt tipp & trükk videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

Microsoft Partners in Learning - ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

ms tisztaszoftver


 


 
 - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Fizika: Newton gravitációs törvénye és a bolygómozgás
 
Az alábbi nevezetes kép Newton könyvéből azt szemlélteti, hogy a földi tárgyakra és az égitestekre azonos törvények érvényesek.
Tovább

ms tipp és trükk

 

ms ikt videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>

további témák

autocollage | onenote | office 2010 | word 2010 | excel 2010 | power point 2010 | live@edu | kodu | songsmith | phothostory | skydrive | movie maker | windows 7 | windows 8 | bing |

  Szoftverbörze tanároknak - ingyenes Microsoft szoftverek Ingyenes Microsoft szoftverek tanároknak

ikt tippek - trükkök, ikt az oktatásban, ikt az osztályomban

további témák

sulivilág | twitter | google plusz | facebook | youtube | képmegosztás | közösségi oldalak | web 2.0 | hírcsatornák |

 
web2 1x1

web2 tipp és trükk

 

Web 2 videók

Kattintson a logóra a normál mérethez

Twitter IOT.hu - Kövessen minket a Twitteren >>> IOTvideók - Nézze meg a többi IOTvideót is >>>IOTlinktár - Többszáz kategorizált IKT link >>>IOTrádió - Hallgassa meg a többi riportot is >>>
  
 

IOT Videófal