Közösség - Események

Gyógypedagógus nyerte a digitális tananyag pályázatot - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzésGyógypedagógus nyerte a digitális tananyag pályázatot

A hallássérültekkel foglalkozó Varga Zsuzsa nyerte a "SMART - Kreatív Interaktivitás" című, digitális, interaktív tananyag pályázatot és a személyesen neki járó, rendkívül értékes SMART interaktív táblát...

Őri Róbert - LSK HungáriaKft. ügyvezetőŐri Róbert, a pályázat kiíró LSK Hungária Kft. ügyvezetője a pályázat céljáról elmondta, hogy arra szeretnék ráébreszteni a tanárokat, hogy interaktív, digitális tananyagokat készíteni nem nehéz, és arra bátorítsák őket, hogy ne csak mások segítségére várjanak, hanem önállóan, saját kútfőből kiindulva maguk is készítsenek tananyagokat.

- Egyfajta pezsgő interaktív tananyag készítést szerettünk volna ezzel elindítani - folytatja az igazgató, és lehetőséget adni a pedagógusoknak arra, hogy kész anyagaikat, sablonjaikat közzétehessék, csere-beréljék és mindenki számára elérhetővé tegyék. Ezt a SMART Tananyagpiacon már most megtehetik, ahol az érdeklődők megtalálhatják mind a 48 beérkezett pályaművet is.

Színvonalas pályaművek - 48 pályázat 974 SMART Notebook oldalon

Schlotter Judit (Budapest XIII., Pedagógiai Szoőlgáltató Központ), a bírálóbizottság tagja, és a rendezvény szakmai háziasszonya szerint nem volt könnyű a pedagógusokból és a cég szakembereiből álló zsűri dolga, hiszen a beadott pályázatok sokszínűsége, remek módszertani, tartalmi és formai megoldásai nehézzé tették a helyezettek kiválasztását.

Gyógypedagógus nyerte a digitális tananyag pályázatot- A bírálat elsődleges szempontjai voltak, hogy milyen módszertani eszközöket és hogyan használt a pedagógus, hogy a táblát megfelelően alkalmazta-e, de figyelembe vettük még az órai interaktivitás lehetőségét, és a technikai eszközök kihasználásának mértékét is.

Természetesen az öncélú eszközhasználatot nem díjaztuk, a lényeg, hogy a tanár csak akkor használjon egy táblaszoftver eszközt, amikor annak pedagógiai indoka van.

- Érdekes, és talán magyarázható is, hogy az első díjat a mégoly szoros versenyben is, végül egy gyógypedagógus nyerte, hiszen úgy gondolom, hogy módszertanilag a gyógypedagógusoknak kell olyan palettával rendelkezni, ahol tényleg nagyon nem mindegy, hogy a pedagógus mikor milyen módszert alkalmaz és mit hogyan csinál.

- Meg kell még említenem azt a nagyon fontos bírálati szempontot is, - ami a kiírásban is szerepelt, - hogy az anyagokhoz olyan segédanyagok készüljenek, amik segítségére vannak a tananyagot felhasználni szándékozó pedagógus kollégákat is. Ebből a szempontból is remek pályamunkát nyújtottak be a kollégák, különösen az első helyezett.

Vizuális segítség a hallássérülteknek

Varga Zsuza 1. helyezettAz első díjjal jutalmazott Varga Zsuzsa (Dr. Török Béla Iskola - Nagyothallók Intézménye) szerint a hallássérült gyerekeknél különösen fontos a vizuális segítség, jöjjön az akár a számítógépről, vagy az interaktív tábláról.

- A tananyag összeállításnál csak annyiban térünk el másoktól, mint ahogy a többségi pedagógus eltér a fogyatékkal élők módszertanától. Egyébként az a tapasztalatom, hogy az a módszertan, amivel mi tanítunk az a többségi kollégáknál mindig jól használható.

Különösen alsó tagozatban nagyon fontosnak tartom, hogy letisztult formákat használjunk, Fontos a betűnagyság, a háttér és hogy legyenek jól elkülönített részek, hiszen ezzel is a megértést segítem.

Digitális tábla a nappaliban?

Gyógypedagógus nyerte a digitális tananyag pályázatotA pályadíjak közül az első díj a legérdekesebb. Őri Róbert elárulta, hogy azért döntöttek úgy hogy a különlegesen értékes ajándékot, a több százezer forint értékű SMART interaktív táblát, magának a pályázónak és nem a pedagógus intézményének adják, mert ezzel is azt a személyes teljesítményt szerették volna elismerni, amit a pedagógus beleadott a pályamű elkészítésébe.

Varga Zsuzsa még nem tudta megmondani, hogyan és hol fogja használni az aktívtáblát, de azt a lehetőséget, hogy saját otthonában állítsa fel, nem tartja valószínűnek. 

 

Rapcsákné Papp Anikó 2. helyezettSzámelmélet az interaktív táblán

A kiskunfélegyházi Rapcsákné Papp Anikó tanárnő második helyezést elért munkájával megmutatta hogyan lehet a mégoly száraznak tűnő témákba is, mint a számelmélet, életet, játékosságot és a tanulókat meggmozgató, aktivizáló interaktivitást vinni.

 

Össztűz az érzékszervekre

Gyógypedagógus nyerte a digitális tananyag pályázatotA harmadik helyezett pályamunka készítőjét, Balogné Béni Gabriellát (Homoktövis Általános Iskola, Budapest), leginkább az motiválta, hogy azokat a tananyag készítési lehetőségeket, amiket az utóbbi időben megismert, közkincsé tegye és megmutassa a kollégáknak is azért, hogy ők is élhessenek velük.

Alsós tanító révén különösen fontosnak tartja, hogy a tananyag a gyerekek minél több érzékszervére hasson. Jó lenne, ha tudnánk szagolni is - mondja nevetve.

Eddig is tapasztalta már, de most a pályázati anyag összeállításánál még inkább érezte a magyar nyelvű, jogtiszta, vagy szabad segédanyag források (képek, videók, sablonok...) hiányát.

- Míg angol nyelvű anyag annyi van, mint csillag az égen, addig egy tematizált, magyar forrásgyűjteményre igen nagy szükség lenne. - mondja.

Ezért kellett munkájához saját magának olyan vonatot, hajót és egyéb rajzokat készítenie a legegyszerűbb mértani alakzatokból, amik leginkább megfeleltek a kitűzött pedagógiai céloknak.

A magam feje után megyek

Gyógypedagógus nyerte a digitális tananyag pályázatotKomár Zsolt (földrajz-testnevelés, Budapest, XIII., Dózsa Általános Iskola), aki a zsűri különdíját kapta, bevallotta, hogy nem igen szokta az internetet túrni ötletek után. Neki a tananyagkészítés a hobbija, és saját - régebben wordben megírt - anyagait ültette most át az interaktív táblára.

- Este, amikor elcsendesül a család én odaülök a gép elé, és örömmel várom azt a pillanatot, hogy elképzeléseimet a táblára kidolgozzam.

Mivel szakvezető tanárként az ELTE-n is dolgozik, fontos, hogy élő és jó példával szolgáljak a jövő pedagógusainak.

Most is már egy új elképzelésen, a hungarikumokról készít interaktív tananyagot.

Különleges, színes és újszerű megoldásai sok részvevőben indítottak el továbblépési gondolatokat.

Már az egyetemen el kell kezdeni

Scheuring Flóra, aki az ELTE másodéves hallgatója, a pályázat V. helyezett lett. A zsűri a színvonalas tananyagon kívül azt is nagyra értékelte, hogy valaki már az egyetemi évei alatt ilyen intenzíven érdeklődik az interaktív táblás oktatás iránt.

Interaktív oktatás "határok nélkül"

Szép színfoltja volt a pályázók mezőnyének a Szlovákiából érkező pedagógusok, akik szintén a bírálók különdíját érdemelték ki.

Biztos, hogy én is belevágok

Ezt már Földesiné Gyöngyösi Klára, a Budapest, IV. kerületi Homoktövis Általános Iskola igazgatója jelenti ki határozottan, miután kiderül, hogy ő csak "megfigyelőként" érkezett a díjkiosztóra.

- Jelenleg több kollégával együtt csak "kóstolgatjuk" még az interaktív táblát, amit most még kihívásnak érzek, de biztos, hogy meg fogom tanulni.

Látva a mai napi előadásokat már azon gondolkodom, hogyan fogom tudni használni a megismert módszereket a magyar irodalom tanításában.

Szárba szökni látszik a mag

Gyógypedagógus nyerte a digitális tananyag pályázatotBedő Andrea (interaktív tábla módszertani szakértő) szerint egyértelmű jelei látszanak annak, hogy a rengeteg módszertani képzés, amit maga is tartott, meghozza gyümölcsét.

Bedő Andrea, aki Schlotter Judittal a nagy sikerű, és hiánypótló Az interaktív tábla című könyv szerzője, azt ugyan nem tudja pontosan megmondani, hogy könyvüknek mennyi a hatása a remek munkákban, de látja, hogy a tanfolyamokon kiválóan lerakódtak az alapok.

- Különösen örülök annak, hogy olyan anyagok készültek, amit aztán más pedagógusok is tudnak szabadon használni.

Több bemutatóról elmondható, hogy a szerzőknek sikerült megtalálniuk azt a kényes pontot, amikor az elméletet és a gyakorlatot úgy lehet összekötni, hogy nem csak a csillogást mutatják a táblával, hanem a megtanítást. Ést ezt nagyon jó látni.

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: