Hírek - IKT hírek röviden

IOT.hu - IKT hírportál pedagógusoknak Elindult az IKT európai iskolákban történő alkalmazását vizsgáló első nagyszabású kérdőíves felmérés.

Most először indul olyan kutatás, amely kérdőíves felmérés keretében gyűjt információkat az Európa-szerte működő iskolák tanárainak és diákjainak oktatási célú technológiákkal kapcsolatos véleményéről és felhasználói szokásairól.

A modern technológiákat egyre szélesebb körben alkalmazzák az iskolákban, birtoklásuk a fiatalok számára „nélkülözhetetlen”, és az oktatási, társadalmi és gazdasági célok tekintetében betöltött szerepüket a nemzeti és az európai szintű politika is elismeri. Mindezek miatt rendkívül fontos pontos képet alkotni arról, hogy milyen mértékű az európai iskolák technológiai ellátottsága és technológia-használata. Ezért kérdeznek rá az Európai iskolai felmérés: IKT az oktatásban (European Survey of Schools: ICT and Education – ESSIE) kutatás keretében az igazgatók, a tanárok és a diákok véleményére (szintén elsőként) online kérdőívek segítségével. Az ESSIE többek között az alábbi kérdésekre keresi a választ:

  • Miben hasonlítanak és különböznek a diákok IKT-val kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli tapasztalatai?
  • Megfigyelhetők ebben a tekintetben különbségek az egyes országok között?
  • Hány tanteremre jellemző, hogy ténylegesen rendelkezik internetkapcsolattal, interaktív táblákkal és laptopokkal? Hány tanár érzi magabiztosnak magát ilyen környezetben?
  • Milyen tevékenységeket végeznek ezek a tanárok, és e tevékenységek milyen eredményekkel járnak diákjaik számára?
  • Milyen iskolai és tanári tényezők kapcsolódnak az IKT-használat különböző formáihoz?
  • Felállíthatunk-e olyan magyarázó modelleket, amelyek a 21. századi tanítási-tanulási módszerek és tantervek fejlesztését elősegítő politikai ajánlásokat inspirálhatnak?

Az ESSIE célja teljesítmény-értékelést végezni 31 országban (az Európai Unió 27 tagállamában, valamint Horvátországban, Izlandon, Norvégiában és Törökországban) az IKT-hoz való hozzáférés és az IKT-használat terén mutatott fejlődés tekintetében. Minden országban hozzávetőleg 1 200 általános- és középiskola került kiválasztásra a kutatásban való részvételre, melyek igazgatói szeptember folyamán e-mailben kapnak tájékoztatást a felmérésről. „Magas válaszadási arányban reménykedünk, ugyanis így juthatunk szilárd tényeken alapuló eredményekhez.

A felmérés során gyűjtött adatokat kizárólag a kutatás céljaira használjuk fel, és a kutatás keretében egyének nem lesznek azonosíthatók” – mondta Marc Durando, a European Schoolnet (Európai Iskolahálózat) ügyvezető igazgatója. Minden részt vevő ország oktatási minisztériuma kijelöl egy nemzeti koordinátort az ESSIE-vel kapcsolatos feladatok ellátására. Bill Gibbon, az Egyesült Királyság nemzeti koordinátora így nyilatkozott: „Segítséget nyújtok majd az ESSIE kutatásban részt vevő iskoláknak a felmérés lebonyolításához. Tisztában vagyunk vele, hogy az iskolákban szorgalmas munka folyik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a lehető legkisebb mértékben zavarjuk meg.”

A kérdőívekre adott válaszok feldolgozását követően az eredményeket 2012 folyamán egy nemzetközi összehasonlító beszámolóban és 31 nemzeti beszámolóban publikálják majd. „Hazánkban nemzeti szintű terveket dolgoztunk ki az IKT-val kapcsolatban, és szükségünk van olyan információkra, amelyek tájékoztatnak a fejlődésről, illetve arról, hogy Finnország milyen helyzetben van a többi országhoz képest” – mondta Timo Lankinen, Finnország Nemzeti Oktatási Bizottságának vezérigazgatója.

A kutatás eredményei segíthetnek megérteni és továbbfejleszteni az IKT-kat felhasználó tanítást és tanulást. Toine Maes, a hollandiai Kennisnet igazgatója szerint: „Az IKT lehetővé teszi az egyedi igényekhez való igazodást, valamint hatékonyabbá, eredményesebbé és vonzóbbá teheti a tanítást. A napjainkban nélkülözhetetlen technológiák segíthetnek korlátozott erőforrások mellett is minőségi oktatást nyújtani. Ez a kutatás bővítheti az ismereteinket azzal kapcsolatban, hogy milyen összefüggések állnak fenn ezen elemek között.”

Az ESSIE kutatás számos országban azért is értékes lehet, mert elősegítheti a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt. A kutatás máltai nemzeti koordinátora, Emmanuel Zammit úgy véli, a felmérés „segítséget nyújt majd nekünk a jövőre vonatkozó tervezésben és hozzásegít minket ahhoz is, hogy a lehető legteljesebb mértékben kihasználhassuk azon képzéseket és technológiákat, amelyek fejlesztése érdekében az elmúlt évek során erőfeszítéseket tettünk.” Hunya Márta, a magyarországi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa is hasonló gondolatokat fogalmazott meg: „Magyarországon egy éve kezdtük meg az IKT közoktatásban való felhasználásának a monitorozását, és reményeink szerint ez a nemzetközi felmérés az iskoláktól a kormányzatig minden szinten felhívja majd a figyelmet a téma fontosságára. Létrehoztunk egy weboldalt és egy online önértékelő eszközt az IKT-használat mérésére (http://devel.ofi.hu/ikt), és kíváncsian várom e két felmérés eredményeit, illetve azt, hogy ezek hogyan viszonyulnak majd egymáshoz.”

Az Európai Bizottság Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatósága által finanszírozott, és a kutatásban részt vevő országok oktatási minisztériumai által támogatott ESSIE megvalósítását a European Schoolnet és a Liège-i Egyetem vállalta. Bővebb információk az essie.eun.org címen elérhető weboldalon olvashatók.

<<< Szóljon hozzá a cikkhez! Ha hasznosnak találja lájkolja, twittelje! Kollégái, ismerősei így könnyebben rátalálnak és szívesen olvassák ezt a cikket. <<< egy kattintást megér!

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor... Tovább a teljes cikkhez >>> Elindult az IKT európai iskolákban történő alkalmazását vizsgáló első nagyszabású kérdőíves felmérés

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: