Közösség - Események

Xclas A kreatív tanársegéd - Interaktív Oktatástechnika Portál - Információk egy fedél alatt www.iot.hu - interaktív tábla, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, digitális tananyagok, digitális írástudás, online tananyagok, interaktív tananyag, e-tananyag, elektronikus tananyag, pedagógus képzés, IKT képzés
Angol interaktív tananyag nyert az XClass pályázaton

"Célunk a pályázattal az oktatók figyelmének felhívása a digitális tananyagokkal megvalósuló foglalkozások egyszerűségére"...

IOT.hu: Mi volt a célja a pályázatnak?

XClass.hu: 2009 májusában hirdettük meg első tananyag pályázatunkat azokban az iskolákban, ahol az XCLASS rendszert már használják.

Célunk a pályázattal az oktatók figyelmének felhívása a digitális tananyagokkal megvalósuló foglalkozások egyszerűségére. Minden iskolánkban örömmel és rendszeresen használják az XCLASS oktatástechnika kínálta módszertani lehetőségeket, ám a mai napig érezhető több kollégán is a bizonytalanság. Sokan nem gondolják, hogy milyen széles tárházat tartogat számukra a digitális oktatás beillesztése a hagyományos óra szerkezetébe.

Szerettük volna, ha saját kollégáik mutatják meg nekik, milyen könnyedén lehet ezzel a rendszerrel olyan órastruktúrát kialakítani, amelyben a hagyományos elemek mellett kiegészítő jelleggel megjelennek az innovatív megoldások is a digitális tananyagok segítségével.

IOT.hu: Milyen anyagokkal lehetett pályázni?

XClass.hu: A pályázatra olyan munkákat vártunk, amelyek saját forrásból származó vagy egyénileg összeállított anyagokat tartalmazott, melyet az XCLASS környezetben és órán használtak korábban. Emellett az óra struktúráját kértük még bemutatásra.

Mivel a rendszer segítségével a differenciált oktatás, egyéni tanulás és csoportmunka egyaránt megvalósul a beérkezett tananyagok mellett azt is fontos volt látnunk, hogy hogyan épül fel a tanóra struktúrája.


Tanulással egybekötött díjátadó

IOT.hu: Ki lett a díjazott?

XClass.hu: Díjazottunk Lutz Éva volt a Szigetvári Zrínyi Miklós Szakközépiskolából, aki angol nyelvű interaktív tananyagot adott be pályamunkaként. A munka olyannyira jól sikerült, hogy az óravázlat bemutatásra is került az első országos XCLASS találkozónkon a balatonkenesei Pilinszky J. Általános Iskolában, májusban. A rendezvényen egyébként az XCLASS közösség iskolái vettek részt és a bemutatóórát is ők tekinthették meg, illetve ők maguk voltak a diákok abban a 30 percben.

IOT.hu:  Hogyan zajlott a bemutató óra?

XClass.hu: A résztvevők sokat tanultak és reméljük, hogy mi is hozzájárultunk ezáltal az oktatási irányvonalak szélesítését megcélzó törekvések megvalósulásához, ha csak egy picit is.

Mindannyian nagyon élvezték az órát, melyet az iskola meglévő informatika termében kialakított laborteremben, a frissen átadott XCLASS teremben tartottunk. Az iskola mind nyelvi oktatásra, mind közismereti órák, kiegészítő oktatására használja egyébként a rendszert.

A kollégák élvezték, hogy csoportokban dolgozhatnak, egymással beszélgetve, ugyanakkor a másikat nem zavarva és állandó tanári felügyelet mellett. Folyamatosan kapták a feladatokat az oktatótól, Lutz Évától, aki remekül egyben tartotta a foglalkozást, persze a rendszer nyújtotta felügyeleti eszközök is segítették ebben.

Azzal, hogy a pedagógusok saját maguk tapasztalhatták meg egy olyan óra előnyeit, amelyen a hagyományos elemek mellett megjelent egy új módszertan is, talán könnyebben nyitnak ők maguk is az oktatás ezen eszközei felé.

Az XClass rendszerről további részletek itt xclass.hu

***

Kapcsolódó cikkek:

Keresés a portálon


Főszerkesztő +Tarnavölgyi Gábor

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: